VierdePijler Logo Baseline RGB

VierdePijler Logo Baseline RGB


Goededoelen.be 1


Ananda vzw

Ninovesteenweg 93
9320 Erembodegem

ON: 0464 493 804
RPR Gent, afd. Dendermonde

 

Aanvragen voor projecten dienen te gebeuren met dit formulier.

Je kan dan je aanvraag mailen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sanitaire voorziening en wasfaciliteiten voor weeshuis

In mei 2013 ontving Ananda vzw een aanvraag tot sponsoring van St-Catherine’s Convent in Kulumur. Voor deze kloosterorde werd reeds in 2012 een nieuwe boorput gesponsord door Ananda vzw, in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen.

De betreffende kloosterorde heeft haar zetel in Frankrijk en is in 18 landen. In Tamil Nadu zijn er 20 gemeenschappen. De kloostergemeenschappen zijn vooral actief in verzorging, onderwijs, pastorale en sociale zaken, vooral gericht naar armen en vrouwen. In Kulumur beheren ze een dispensarium en een thuis voor weeskinderen.

Kulumur zelf is een klein, afgelegen dorp in het Ariyalur district, moeilijk te bereiken langs slecht onderhouden wegen. Hindoes en een handvol christenen trachten hun kost te verdienen als landbouwers op de velden van landheren. Het gebied is afhankelijk van de moesson en heeft veel te lijden onder droogte. De boeren leveren dan ook een dagelijks gevecht tegen armoede.

Dank zij de inspanningen van parochie­priesters en kloostergemeenschap is het analfabetisme terug gedrongen. De parochieschool voor meisjes en jongens tot de 12th Standard wordt door de kinderen uit de omliggende dorpen druk bezocht. De ouders weten dat opleiding belangrijk is. Onder leiding van de parochiepriesters was er reeds een jongensverblijf. In 1943 startten de zusters een tehuis voor meisjes. Momenteel verblijven daar 180 kinderen. Of al deze kinderen wees zijn is niet duidelijk. Omdat de school een Higher Secondary School werd en daardoor meer leerlingen kreeg, moest ook het tehuis meer kinderen opvangen. De sanitaire installatie was daar niet op voorzien en moest uitgebreid worden.

Het hoofd van het klooster stuurde Ananda een aanvraag tot sponsoring van toiletten en badruimte. In september 2013 werd een bedrag van 2675 euro over gemaakt. De bouw startte in november 2013. Tijdens de bouw bleek dat de oorspronkelijke bedoeling – 5 toiletten en 3 badkamers – niet voldeed aan de noden van de kinderen. Uiteindelijk opteerde men voor 7 toiletten en 2 badkamers en werd een open badruimte gebouwd voor de kleinste kinderen. Om de privacy van de kinderen te garanderen, werd ook een muur van ongeveer 2 meter rond de gebouwen opgetrokken. In februari 2014 werden de gebouwen plechtig ingezegend door de parochiepriester en konden de kinderen de ruimtes in gebruik nemen. Het hoofd van de kloostergemeenschap stuurde in hun naam en die van de gemeenschap een dankbare brief naar Ananda. Wij danken u op onze beurt voor uw giften die het mogelijk maakten om dit project te steunen.

Drinkwater en sanitaire voorziening voor parochielokalen in Kalaiyarkoil

Eind 2013 ontvingen we van Fr. S Arputha Arasu, parochiepriester van de parochie St. John De Britto, gelegen in Kalaiyarkoil, een aanvraag voor financiële ondersteuning. St. John De Britto (17e eeuw) was een jezuïet en missionaris in het gebied rond Madurai die omwille van zijn bekerings­werk werd onthoofd. Hij werd in de 19e eeuw heilig verklaard. Kalaiyarkoil is een panchayat dorp ge­legen in het Sivaganga district van de deelstaat Tamil-Nadu in India, ongeveer 65 km ten zuid-oosten van Madurai. In vroegere tijden, gedurende de Sangamperiode, was Kalayarkoil de re­sidentie van koningen. Kalaiyarkoil is ge­kend om de grote en prachtige Shiva-tempel die daar te bezichtigen is.

Kalaiyarkoil heeft een lokaal zelfbestuur. De gemeente en omliggende dorpen hebben een grote arme bevolking. De meesten zijn dalits. Het zijn arme boeren en dagloners. Zij verdienen dikwijls te weinig om in hun dagelijkse behoeften te kunnen voorzien. In 1993 opgericht, omvat de parochie St. John De Britto 20 wijken en bereikt ze ongeveer 600 families voor de zon­dags­mis en gemeenschapsactiviteiten. Op zondag gaan er catechese­bijeen­komsten voor de kinderen door en worden er voor jongeren opleiding en studiebijeenkomsten ingericht. Op de campus van de kerk zijn twee lokalen waar deze en nog andere ac­tiviteiten doorgaan. Ook de CWM-vereniging (Christian Workers Movement) is aanwezig op deze locatie. Zoals op zoveel plaatsen in India was ook hier geen sanitair aanwezig. De parochie, bij monde van FR. S Arputha Arasu, stuurde een aanvraag tot financiële hulp bij het uitbreiden van de reeds bestaande boorput met pomp met een watertank en leidingen voor de nieuw te bouwen toiletten en drink­water­voorziening. Op 13 juli 2013 was de bouw van de sanitaire installatie en de watervoor­ziening voltooid en werden ze plechtig in gebruik genomen. De parochiepriester stuurde ons een verslag met het financiële rapport en foto’s van de inhuldiging. In naam van de ganse parochie sprak hij zijn dank uit naar Ananda voor de steun.

Wij van onze kant willen deze dank met jullie, onze sponsors, delen. Zonder jullie zouden wij deze mensen niet kunnen helpen!