Ondermeer door onderzoek van de Internationale Arbeidsorganisatie ( IAO) komen wij te weten wat de omvang is van de moderne slavernij in de wereld van vandaag. Er zouden meer dan 40 miljoen mensen slachtoffer van zijn.

Vrouwen en meisjes zijn het vaakst slachtoffer van moderne slavernij, hun aantal wordt geschat op bijna 29 miljoen (71 %). Ook kinderarbeid is nog een groot probleem omdat nog 152 miljoen kinderen tussen 5 en 17 jaar slachtoffer zijn van kinderarbeid.

Het IAO stelt het duidelijk: De wereld zal de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen niet kunnen bereiken als wij onze inspanningen niet aanzienlijk verhogen om al deze misbruiken tegen te gaan.

India is zeker één van de probleem-landen die onder de aandacht moeten komen. Door het kastenstelsel worden nog steeds vele vrouwen gedwongen om te trouwen. Op zoek naar een beter leven trekken zij van het platteland naar de grote steden en komen er terecht in de sloppenwijken. Ook de migratie naar het buitenland neemt toe. 6 miljoen Indiërs vertrokken in de voorbije jaren naar landen in het Midden-Oosten waar zij terug in een status van totale afhan­kelijkheid terecht komen.

De status verbeteren van deze mensen is ook een opdracht die Ananda vzw zich heeft  opgelegd. Al onze kleine projecten voor Dalits, Adhivasi en achtergestelde groepen zijn gericht op vorming en het samen opkomen voor hun rechten. Dat vooral de ontwikkeling van de vrouwen een verandering teweegbrengt in de hele gemeenschap stemt ons hoopvol.

Wij doen zeker verder !