Een aantal van onze projecten worden mede ondersteund door:
  

Logo_OVL_BL_3Q
 Aalst detail


Goededoelen.be 1

VierdePijler Logo Baseline RGB


Ananda vzw

Ninovesteenweg 93
9320 Erembodegem

ON: 0464 493 804
RPR Gent, afd. Dendermonde

 

Vanaf 25 mei 2018 gaat de GDPR (General Data Protection Regulation) van kracht.
Vanaf die datum moeten alle ondernemingen en organisaties uit de Europese unie zich houden aan dezelfde regels inzake persoonsgegevens die ze bewaren of gebruiken. De vroegere regels inzake het verkrijgen van en eventueel doorgeven van persoonsgegevens zijn verstrengd.
Nieuw aan deze wetgeving is dat elke organisatie verplicht moet nagaan hoe zij met de persoonsgegevens omgaat en welke risico’s op verlies en/of diefstal van hun gegevens zij lopen. Zij moeten ook een actieplan opstellen om die risico’s weg te nemen. Daar hoort ook een meldplicht bij datalekken bij: als gegevens verloren gaan of gestolen worden, moeten de overheid en de betrokken personen binnen 72 uur verwittigd worden.
Deze strenge regels gelden ook voor VZW’s en feitelijke verenigingen. Ook Ananda dient zich dus in regel te stellen en is daar reeds volop mee bezig.
Op onze website vindt u onze privacyverklaring: https://www.ananda-vzw.be/index.php/nl/privacyverklaring