Gezondheidszorg

We zijn ons allemaal heel erg bewust dat een goede gezondheid het belangrijkste is.
Er moet je maar een kleinigheid mankeren, een verstuikte enkel, en je merkt al hoe groot de beperking in je doen en laten is. Voor de meesten onder ons is dit niet echt onoverkomelijk: dank zij ons voortreffelijk ge­zond­heidssysteem genieten we tijdens ons ziekteverlof van de beste zorgen.

Maar wat als er geen gezondheidssysteem is? Wat als je heel ver weg van een dokter woont? Een hospitaal? Kan je het betalen?
Voor de Tribalen in de heuvels van Kodaikanal zijn hospitalen bijna on­be­­reik­baar. Een goede gezondheid behouden is voor hen dan ook veel kostelijker dan voor de mensen die dichterbij wonen. De gevolgen van eventuele ongevallen of ziekte zijn voor hen ook veel groter. Als ze niet kunnen werken, neemt iemand anders hun plaats in en financiële compensatie is er niet.
Het is dan ook te begrijpen dat ze niet staan te springen om vlug een verre arts of ziekenhuis te bezoeken, met alle gevolgen van dien.

En dan moet je het vraagstuk anders benaderen: breng de gezondheidszorg naar de dorpen. Dat is wat PEAK (People’s Education Action Kodaikanal) doet.
Ananda steunt dit langlopend project reeds sinds 2014.
Waar tot verleden jaar 6 dorpen in een groot gezondheidsproject werden bereikt, is dit nu uitgebreid tot 8 dorpen. Daarmee hebben meer dan 1500 mensen toegang tot een betere gezondheidzorg.

Voeding is van cruciaal belang. Bij de dorpelingen wordt ondervoeding en vitaminetekort vastgesteld. En dit begint al bij de kinderen. In hun groeiperiode moeten ze de nodige elementaire voedingsmiddelen kunnen eten. De dorpen worden op regelmatige basis bezocht door leden van de organisatie. In verschillende sessies worden de dorpelingen ingelicht over de voordelen van gezonde voeding, het opzetten van een kleine moestuin, het telen van groenten. Voor de ondervoede kinderen en ouderen worden voedzame groentenscheuten voorzien. In elke stap worden de dorpelingen begeleid. De bedoeling is de dorpelingen te doen inzien dat zij door een eenvoudige ingreep zoals het telen van groenten zelf al een behoorlijke verbetering van hun levenskwaliteit in handen hebben.

Daarnaast worden ook medicijnen voorzien in de acht dorpen. Een groep van PEAK, waaronder een gezondheidswerker en verpleegster, bezoekt maandelijks de dorpen. Indien nodig, en dat wordt door de dorpelingen zelf aangegeven, zijn er extra bezoeken.
Naast het voorzien van de nodige medicijnen worden de mensen van de dorpen ook getraind in het zelf optreden bij kleine ongemakken. De medewerkers lichten de mensen ook in over gratis ge­zond­heids­schema’s, opgezet door de regering en waarvan ze niet op de hoogte zijn.

Dit is een kleine greep uit de verschillende activiteiten die met dit project verwezenlijkt worden. Voor de mensen uit de heuvels van Kodaikanal maakt dit een hemelsbreed verschil. En niet alleen hun gezondheid vaart er wel bij: gaandeweg worden zij zich ook bewust van het feit dat zij zelf veel aan hun situatie kunnen veranderen. De ganse gemeenschap profiteert er van. Alleen al het kweken van groenten naast hun huizen zorgt er voor dat het naast en rond de huizen ook netter is, het afval wordt niet meer zomaar weg gegooid.
De dorpelingen zijn zelf vragende partij om het programma verder te laten lopen en zelfs uit te breiden tot andere dorpen.

En met uw hulp kan dit gebeuren.
Daarom steun ons met uw bijdrage. Je gift kan je steeds overmaken op rekening BE11 8334 5167 8948
Alle giften gaan, zonder afhouding van enige kosten, volledig naar de financiering van projecten in Tamil Nadu.

Elk bedrag is van harte welkom.
Bedragen vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.
Alvast van harte dank voor uw gift.

 

Zodra wij jouw gift ontvangen, ontvang je automatisch onze Nieuwsbrief. Deze verschijnt vier maal per jaar en houdt je op de hoogte van onze projecten en activiteiten.
Je geeft hiermee ook jouw toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ananda vzw.
Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens, verwijzen we naar onze Privacyverklaring op onze website: https://www.ananda-vzw.be/index.php/nl/privacyverklaring