Jaarlijks stuurt zuster Pat Ananda een verslag over haar verrichtingen. Het verslag bevat een lijst met de kinderen en jongeren die financiële steun krijgen.
Als er nieuwe begunstigden aan de lijst toegevoegd worden, krijgen we ook informatie over het kind/jongere en de familiale situatie.

We laten haar even zelf aan het woord.

‘Laat me alvast beginnen met het Ananda Team te danken voor jullie blijvende steun voor de opvoeding van de minder bedeelden hier in Mulagumoodu.

In het begin waren enkel kinderen van de lagere klassen tot de 12e standard begunstigd. Ik ben dan ook zeer dankbaar dat mijn vraag om ook studenten aan de hogeschool financieel te steunen, door jullie positief werd beantwoord. Uit ervaring had ik gemerkt dat deze steun broodnodig was. Het is bemoedigend te weten dat enkele jongeren, meestal meisjes, nu meer voorbereid aan hun toekomst kunnen werken.

Het doel van Ananda is uiteraard dat deze jongeren zich na hun studies inzetten voor hun gemeenschap. Als we echter de huidige economische situatie van de meeste van hun families in rekening brengen, is het te begrijpen dat deze jongeren zich eerst verplicht voelen om hun familie te ondersteunen. In de armoedige omstandigheden waarin hun families zich bevinden, kunnen we niet meer van hen verlangen, maar we blijven hen motiveren.

Dit jaar steeg het aantal hogeschool studenten dat we ondersteunden van 20 naar 29. Vijf van hen startten van uit de XIIe standard. Met wat plannen en schuiven met de financiën waarvoor jullie mij de vrijheid gaven, konden we dus meer collegestudenten helpen. De kosten van hogere studies zijn nogal groot.
Verder konden we ook twee kinderen die kleding, voedsel en medicijnen nodig hadden, maar niet op de lijst stonden, eenmalig helpen.

Op het eind van dit schooljaar zullen 10 collegestudenten afstuderen, slechts 2 zullen afstuderen in het hoger secondair. We zullen dus nieuwe studenten op collegeniveau kunnen helpen. In mijn lange-termijnplanning probeer ik een evenwicht te houden in het aantal kinderen in het lager en secundair onderwijs en studenten in de hogeschool die we steunen, zodat we rondkomen met de financiën die Ananda ons biedt.

Ik moet jullie echter wel meedelen dat het hoe langer hoe moeilijker wordt om arme families te stimuleren om hun kinderen hogere studies te laten aanvatten. Veel families hebben het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen en hun kinderen laten studeren vraagt veel van hen.

We danken jullie voor jullie morele en financiële steun. We bidden dat jullie en jullie families de genade en de zegen van de Ene mogen ontvangen, Hij die jullie inspireert tot jullie genereuze bijdrage'.

   zuster Pat*  27 juni 2018

We willen jullie in de naam van de kinderen en zuster Pat van ganser harte danken. Jullie geven ons de mogelijkheid om deze kinderen een kans te geven op een betere toekomst door goed onderwijs.