Project in Mulagumoodu: ondersteuning studie van arme kinderen in de lagere school.

De naam van dit project - VIDYA - betekent letterlijk: kennis/onderwijs.
De keuze van de naam is heel toepasselijk: mensen een opleiding geven betekent hen de mogelijkheid geven tot kennis te vergaren, wat hen de mogelijkheid biedt hun lot in eigen handen te nemen (empowerment) en hun plaats in de maatschappij te verbeteren.
Dit is met name voor de armen zeer belangrijk. Door dit project, gesponsord via Ananda, krijgen een aantal kinderen, jongeren uit de omgeving van Mulagumoodu, ongeacht hun kaste of religie, deze mogelijkheid.

De kinderen die in aanmerking komen voor dit project, lopen school in de Infant Jezus Technical School in Mulagumoodu, India.
Zij komen allemaal uit gezinnen die het economisch moeilijk hebben.
Ook familiaal hebben deze kinderen het dikwijls erg moeilijk. Sommigen zijn wezen. Anderen komen uit eenoudergezinnen, meestal is het de vader die ontbreekt, gestorven door een (werk)ongeluk of door ziekte. Sommigen hebben nog hun beide ouders maar daar is de gezinssituatie problematisch door alcoholisme, werkloosheid of ziekte van de vader.
In vele gevallen is de moeder de enige kostwinner. Vermits vrouwen in India zeer weinig verdienen (slechts de helft van de man) zijn de inkomsten zeer laag.

Het dagelijks gevecht dat door deze gezinnen geleverd wordt, is het pijnlijkst zichtbaar wanneer de gezondheid van één van de familieleden het laat afweten. Het nodige geld voor hospitalisatie en medicijnen moet dan geleend worden. De interesten op de lening zijn dermate hoog dat uiteindelijk enkel de maandelijkse interest kan afbetaald worden terwijl de rest van de schuld blijft staan.
Wij kunnen ons, vanuit onze comfortabele situatie hier, waar zorg en educatie voor iedereen bereikbaar zijn, moeilijk voorstellen hoe moeilijk het leven voor tal van deze gezinnen, en dan zeker van de moeders, is.

Sister Pat van de congregatie lCM is verantwoordelijk voor de plaatselijke coördinatie en opvolging van het project VIDYA en de selectie van de kinderen waarvan de studie ondersteund zal worden.

De donateurs steunen dus het project, geen individuele persoon.

  

  

Een aantal van onze projecten worden ondersteund door: