Dit project wordt reeds 7 jaar door Ananda gesteund. Elk jaar krijgen we van onze langlopende projecten een jaarverslag doorgestuurd.
Zo kregen we in het begin van dit jaar van onze medewerkers van het TNDWWT (Tamil Nadu Domestic Workers Welfare Trust) een uitgebreid verslag over hun werking van oktober 2020 tot september 2021.
we zetten in het kort de belangrijkste activiteiten op een rijtje.

Eén van hun belangrijkste actiepunten is het bewustmaken van eigen mogelijk­he­den van de bevolking en een bewe­ging voor kinderrechten vormen, het CRM (Children Rights Movement).
Dit doen ze door de kinderen te betrek­ken in deze beweging. De kinderen wor­­den aangemoedigd om zelf het woord te nemen in vergaderingen en actief mee te helpen in hun dorpen om zaken te veranderen.
Zo zijn er op dit ogenblik 172 CRM groepen in de verschillende dorpen in de omgeving van Chennai, met 2934 deelnemers. In het jaar werden meer dan 830 vergaderingen en activiteiten gehouden waaraan meer dan 1600 kinderen deelnamen.
Zo werden door verschillende CRM-groepen petities voor subsidie van toi­letten bij de overheid ingediend, met resultaat: verschillende families konden zo een toilet bij hun huis bouwen.
Andere groepen dienden petities bij hun overheid in om waterputten proper te maken als preventie tegen knokkelkoorts en malaria, met goed gevolg. Zelf gaven ze het goede voorbeeld door opruim­acties te houden.
Andere onderwerpen die ter sprake kwa­men in de CRM-groepen: slechte wegvoorziening in Villupuram waar nu een nieuwe weg wordt aangelegd, be­lang van vaccinatie tegen covid-19, het aangeven van kindhuwelijken in hun dorpen, het belang van aanplanten van bomen, kinderrechten, het belang van hygiëne in deze pandemie.

Naam: K.Bhuvaneshwari, Klas: 12th. Bhuvaneshwari zit in CRM. Haar vader is een schilder en moeder is een huis­houd­ster, beiden hebben de 10e std voltooid. Moeder is momenteel werkloos. Vanaf de eerste dag werd Bhuvaneshwari door de andere leden van haar groep als leider gekozen. Samen met haar groeps­leden diende ze een petitie in bij de Slum Board over het waterprobleem in haar huizen­blok. Tijdens verschillende CRM-bijeen­komsten komt haar creativiteit goed tot uiting. Tijdens een toespraak op een van de bijeenkomsten sprak ze over de behoefte aan een goede verbinding naar school, de behoefte aan een damesbus en aan een damespolitiebureau. Haar speech werd ook afgedrukt in de plaat­se­lijke krant. Ze vindt dat haar deelname en leiderschap in de CRM haar zelfver­zekerder heeft gemaakt. Ze vindt het leuk om haar groep te helpen door ken­nis en informatie te delen en vindt haar deelname een onschatbare er­varing.

De werking van het CRM wordt nog verder uitgewerkt in de ‘Dag van hoop’ en de ‘Anti-kinderarbeiddag’ waarop met allerhande activiteiten de kinderen gestimuleerd worden in hun talenten: spreken, tekenen, dichten...
Andere activiteiten: onlinesessie over kinderrechten, kinderarbeid, straatspel over kinderrechten.

Tijdens de lockdown werden door het onderwijscentrum van het NDWM (National Domestic Workers’ Movement) avondlessen voorzien om de kinderen te helpen hun studie voort te zetten on­danks de sluiting van de scholen. 75% van de deelnemende kinderen doen het goed tot zeer goed. De 25% kinderen die het minder goed doen, krijgen meer aan­dacht. Ook de ouders worden bij de studies van hun kinderen betrokken.

  

  

Een aantal van onze projecten worden ondersteund door: