Thiruppanthurti is een dorp, ongeveer 15 km ten noorden van Thanjavur.
De inwoners leven voornamelijk van landbouw. Het toenemende nationalisme bemoeilijkt het leven van christenen en moslims.

De parochie telt ongeveer 2000 christenen. In de parochie is een animatieruimte gebouwd, mede gesteund door het bisdom van Kumbakonam. Hier worden allerhande activiteiten voor jongeren uit de districten Thanjavur, Ariyalur en Trichy georganiseerd. Het gebrek aan voldoende en goed sanitair houdt veel jongeren en dan vooral meisjes tegen om deel te nemen. Sanitair is van levensbelang voor meisjes in India omdat het hun gezondheid, onderwijs, waardigheid, veiligheid, gendergelijkheid en empowerment beïnvloedt. Het is niet alleen een kwestie van hygiëne, maar ook een cruciale stap in de richting van het creëren van gelijke kansen en het verbeteren van de levenskwaliteit van meisjes in India. Het is van vitaal belang dat er blijvende inspanningen worden geleverd om fatsoenlijke sanitaire voorzieningen beschikbaar te maken en de taboes rond menstruatie en hygiëne te doorbreken.

Een aanvraag voor toiletten en bad faciliteit werd opgestuurd door de parochiepriester. Na een positief bezoek van enkele leden van het AIT werd 3500 euro overgemaakt. De parochiegemeenschap legde zelf ongeveer 900 euro bij.

Nu de sanitaire voorziening ondertussen in gebruik werd genomen, willen we jullie uit hun naam van harte danken. Dankzij jullie gift kunnen jongeren met een gerust hart deelnemen aan de activiteiten die voor hen worden georganiseerd.

  

  

Een aantal van onze projecten worden ondersteund door: