image2Hoe het begon…

In 1993 reisden ongeveer twintig familieleden en vrienden van de familie Schockaert uit Aalst naar Chennai, de hoofdstad van Tamil Nadu, een zuidelijke deelstaat van India, om het huwelijk van de adoptiezoon van een van de familieleden bij te wonen. Na het huwelijk maakten ze een rondreis door het prachtige Tamil Nadu. Ze werden diep geraakt door de armoedige levensomstandigheden waarin veel mensen leefden, met name Dalits en Tribals.

Bij hun terugkeer besloten ze al snel om actie te ondernemen, en al in 1994 begonnen ze met het inzamelen van fondsen om kleine ontwikkelingsprojecten in Tamil Nadu te ondersteunen. Ze kozen de naam "Ananda" voor hun vereniging, een Tamil woord waarvan de nadruk op de eerste lettergreep ligt, met een lange "a". Het woord heeft een diepe betekenis: "de innerlijke vreugde van het delen". Zuster Jeanne Devos, die tot 2016 werkzaam was in onder andere Mumbai en oprichtster van de NDWM (National Domestic Workers Movement) in India, werd de meter van de vereniging en suggereerde deze naam.

Vanaf het begin werd bepaald dat alle ontvangen donaties volledig zouden worden gebruikt voor de realisatie van kleinschalige projecten die achtergestelde bevolkingsgroepen ten goede zouden komen. Geen enkele euro van de ontvangen donaties zou worden gebruikt voor de werking van Ananda hier in België. Dat was en is nog steeds de basisregel.

De werking van Ananda blijft onveranderd. Naast kleinschalige, kortlopende projecten financiert Ananda al enkele jaren ook enkele langlopende projecten, waarover jaarlijkse rapporten worden ontvangen. Gedurende de jaren zijn er leden die afscheid hebben genomen van Ananda, terwijl er nieuwe leden zijn toegetreden. De betrokkenheid van alle leden is en blijft van groot belang. We kijken met dankbaarheid terug op het werk dat in de beginjaren van Ananda is verricht, en met enthousiasme gaan we op dezelfde manier verder.

  

  

Een aantal van onze projecten worden ondersteund door: