image6

 

Speciale aandacht voor de problematiek van kinderarbeid

Door driejaarlijkse bezoeken aan onze projecten konden wij vaststellen dat vele kleine geloofsgemeenschappen in de meest afgelegen dorpen in Zuid India, zich optrekken aan de christelijke waarden van naastenliefde, inzet voor de andere én zelf in het strijdperk treden voor een rechtvaardiger maatschappij. Zo vanzelfsprekend is dit in geen geval.

De armste der armen ontberen nog steeds de meest elementaire dingen waaraan wij hier in het westen zelfs niet meer denken: recht op basisgezondheidszorg, over drinkbaar water kunnen beschikken, een volle maaltijd per dag kunnen nuttigen, recht op onderwijs én los geraken van de kinderarbeid die voor vele gezinnen nog een noodzakelijk kwaad is.

In de strijd tegen kinderarbeid steunt Ananda vzw vooral kleine avondschooltjes in de streek van Madurai, waar kinderen die overdag bij de steenkappers een gezinsinkomen moeten verdienen, de noodzakelijke basiskennis opdoen.

Ook in de thuisarbeid komt nog veel kinderarbeid voor. Het zijn vooral meisjes die verstoken blijven van de elementaire vormingskansen.