Een aantal van onze projecten worden mede ondersteund door:
  

Logo_OVL_BL_3Q
 Aalst detail


VierdePijler Logo Baseline RGB

VierdePijler Logo Baseline RGB


Goededoelen.be 1


Ananda vzw

Ninovesteenweg 93
9320 Erembodegem

ON: 0464 493 804
RPR Gent, afd. Dendermonde

 

In naam van onze begunstigden in India zijn we erg dankbaar voor jouw steun, en willen we je graag wat beter leren kennen. Wat is er belangrijk voor jou?
Hoe heb je graag dat we met je communiceren?

Onderzoekers van HOGENT helpen goede doelen meer impact te creëren met communicatie op maat. Via deze vragenlijst wil HOGENT Ananda vzw ondersteunen. Jouw hulp bij deze korte vragenlijst biedt meer inzicht in wat maakt dat jij geeft aan Ananda vzw en wat je belangrijk vindt als schenker.

De vragenlijst zal slechts 5 minuutjes in beslag nemen, is volledig anoniem en de data wordt enkel door HOGENT verwerkt. De analyse van de anonieme data wordt dan met Ananda vzw gedeeld. Het onderzoeksteam fondsenwerving van HOGENT zal dan ook tips geven om onze communicatie te verbeteren. 

Je kan de vragenlijst online invullen via volgende link:
https://hogent.qualtrics.com/jfe/form/SV_78Lm9cq6ds7meuG

Antwoorden zijn welkom tot eind augustus.
Alvast hartelijk bedankt om het verschil te willen maken.

Het onderzoeksteam fondsenwerving HOGENT en Ananda vzw

Wanneer je dit leest, kunnen we stilaan beginnen dromen van een normale lente en zomer. De covid-pandemie lijkt voorbij, de vrijheid wenkt. Al vlug zullen we weer volop terrasjes doen.

Ook in India, Tamil Nadu is de pandemie op haar terugweg. Voor de arme bevolking echter zal de weg terug naar het ‘normaal’ veel zwaarder zijn.

De impact die de covid-pandemie op de vrouwen in India (en bij uitstek in veel arme landen) gehad heeft, is voor ons westerlingen nauwelijks te begrijpen.

Sinds de overheid de lockdown afkondigde, kregen veel vrouwen op het platteland af te rekenen met verschillende vormen van geweld.

Veel mannen werkten in de stad, verloren door de lockdown hun baan en keerden dan maar terug naar hun dorp, waar voor hen natuurlijk ook geen werk was. Dat betekende echter dat hun vrouwen van hen geen financiële hulp meer kregen en dus de kosten van het huishouden niet mee door hen gedragen werden. Vrouwen die van huis uit werkten, onder meer als naaister, verdienden ook geen geld meer, vermits ook de vraag naar hun werk weg viel.

Lees meer...

Sinds 2014 geeft Ananda financiële steun aan een gezondheidsproject ten voordele van de Tribale en Dalit families in de dorpen in de heuvels rond Kodai (project A2014/05).
Dit project startte in 6 dorpen en is ondertussen uitgebreid tot 8 dorpen.

Om de dorpelingen in basisbehoeften van gezondheidszorg te voorzien, werden en worden mensen uit de dorpen zelf opgeleid tot gezondheidsmedewerkers.
Zij staan het dichtst bij hun mededorpelingen en zijn dus snel op de hoogte van medische en zelfs psychische problemen, ook omdat de drempel voor de lokale bevolking minder hoog is om aan hun mededorpelingen hulp te vragen.
Door hun opleiding zijn ze in staat om kleine gezondheidsproblemen op te sporen en zelfs te verhelpen.

Lees meer...

 
De wereld kreunt onder de covid-19 pandemie. In vele landen werden en worden strenge en minder strenge maatregelen opgelegd om de verspreiding van het virus tegen te gaan. En dat laat zijn sporen na. Hele bevolkingsgroepen zien hun activiteiten en hun mogelijkheden beperkt, niet in het minst de kinderen en jongeren.
Ook in België kreeg onze jeugd er mee te maken. Er was afstandsonderwijs, jeugdbewegingen lagen stil, muziekscholen, verenigingen, bibliotheken sloten de deuren, grootouders konden niet bezocht worden of mochten hun kleinkinderen niet meer oppassen.
Er was veel dat deze groep heeft moeten missen. Nu komt alles stilletjes aan terug op gang en we hopen dat de versoepelingen niet moeten teruggedraaid worden.

Lees meer...

Op 22 maart 2021 wordt Wereldwaterdag gevierd in een online evenement. De Wereldwaterdag viert water en maakt mensen bewust van de wereldwijde watercrisis, en een kernfocus van de naleving is het ondersteunen van de verwezenlijking van Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG) 6: water en sanitaire voorzieningen voor iedereen tegen 2030.