Een aantal van onze projecten worden mede ondersteund door:
  

Logo_OVL_BL_3Q
 Aalst detail


Goededoelen.be 1

VierdePijler Logo Baseline RGB


Ananda vzw

Ninovesteenweg 93
9320 Erembodegem

ON: 0464 493 804
RPR Gent, afd. Dendermonde

 

Wanneer je dit leest, kunnen we stilaan beginnen dromen van een normale lente en zomer. De covid-pandemie lijkt voorbij, de vrijheid wenkt. Al vlug zullen we weer volop terrasjes doen.

Ook in India, Tamil Nadu is de pandemie op haar terugweg. Voor de arme bevolking echter zal de weg terug naar het ‘normaal’ veel zwaarder zijn.

De impact die de covid-pandemie op de vrouwen in India (en bij uitstek in veel arme landen) gehad heeft, is voor ons westerlingen nauwelijks te begrijpen.

Sinds de overheid de lockdown afkondigde, kregen veel vrouwen op het platteland af te rekenen met verschillende vormen van geweld.

Veel mannen werkten in de stad, verloren door de lockdown hun baan en keerden dan maar terug naar hun dorp, waar voor hen natuurlijk ook geen werk was. Dat betekende echter dat hun vrouwen van hen geen financiële hulp meer kregen en dus de kosten van het huishouden niet mee door hen gedragen werden. Vrouwen die van huis uit werkten, onder meer als naaister, verdienden ook geen geld meer, vermits ook de vraag naar hun werk weg viel.

Lees meer...

 
De wereld kreunt onder de covid-19 pandemie. In vele landen werden en worden strenge en minder strenge maatregelen opgelegd om de verspreiding van het virus tegen te gaan. En dat laat zijn sporen na. Hele bevolkingsgroepen zien hun activiteiten en hun mogelijkheden beperkt, niet in het minst de kinderen en jongeren.
Ook in België kreeg onze jeugd er mee te maken. Er was afstandsonderwijs, jeugdbewegingen lagen stil, muziekscholen, verenigingen, bibliotheken sloten de deuren, grootouders konden niet bezocht worden of mochten hun kleinkinderen niet meer oppassen.
Er was veel dat deze groep heeft moeten missen. Nu komt alles stilletjes aan terug op gang en we hopen dat de versoepelingen niet moeten teruggedraaid worden.

Lees meer...

Op 22 maart 2021 wordt Wereldwaterdag gevierd in een online evenement. De Wereldwaterdag viert water en maakt mensen bewust van de wereldwijde watercrisis, en een kernfocus van de naleving is het ondersteunen van de verwezenlijking van Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG) 6: water en sanitaire voorzieningen voor iedereen tegen 2030.

 
 

Sinds 2014 geeft Ananda financiële steun aan een gezondheidsproject ten voordele van de Tribale en Dalit families in de dorpen in de heuvels rond Kodai (project A2014/05).
Dit project startte in 6 dorpen en is ondertussen uitgebreid tot 8 dorpen.

Om de dorpelingen in basisbehoeften van gezondheidszorg te voorzien, werden en worden mensen uit de dorpen zelf opgeleid tot gezondheidsmedewerkers.
Zij staan het dichtst bij hun mededorpelingen en zijn dus snel op de hoogte van medische en zelfs psychische problemen, ook omdat de drempel voor de lokale bevolking minder hoog is om aan hun mededorpelingen hulp te vragen.
Door hun opleiding zijn ze in staat om kleine gezondheidsproblemen op te sporen en zelfs te verhelpen.

Lees meer...

Omwille van de Covid-19 crisis nam de Belgische overheid op 12 juni een uitzonderlijke maatregel: als je in 2020 40 euro of meer aan een goed doel schenkt, geniet je van een uitzonderlijke belastingvermindering van 60 % in plaats van de normale 45 %.
De overheid nam deze beslissing om de goede doelen een steuntje in de rug te geven, nu door de Covid-19 crisis veel initiatieven die geld opbrengen, niet kunnen doorgaan. Stort je dus 40 euro aan Ananda, dan kost je dat maar 16 euro.

Dit is dan ook een ideaal moment om de arme bevolking in Tamil Nadu die heel zwaar te lijden heeft onder de impact van Covid-19, te helpen. Doe vandaag nog een storting, het is hard nodig. We doen ook een warme oproep aan jullie om anderen in jullie omgeving uit te nodigen om Ananda te steunen. Let wel: deze maatregel geldt enkel voor giften die gestort worden tussen 1 januari en 31 december 2020.

Van harte dank!