Een aantal van onze projecten worden mede ondersteund door:
  

Logo_OVL_BL_3Q
 Aalst detail


VierdePijler Logo Baseline RGB

VierdePijler Logo Baseline RGB


Goededoelen.be 1


Ananda vzw

Ninovesteenweg 93
9320 Erembodegem

ON: 0464 493 804
RPR Gent, afd. Dendermonde

 

 

Maandagmorgen 25 juli verlaten we Asha Nivas in Chennai en begeven we ons gepakt en gezakt in ons kleine busje naar Thanjavur.
Onderweg ontmoeten we een grote groep weduwen.

Het lot van de weduwen in het huidige India is nog steeds allesbehalve rooskleurig. Het is een harde realiteit: weduwen vormen een grote groep uitgestotenen. Wettelijk vormt hun statuut geen probleem, ze zouden zelfs officieel kunnen hertrouwen. Tradities laten dit echter niet toe. Na de dood van haar echtgenoot is een vrouw gedoemd onzichtbaar verder te leven, wachtend op haar dood, dikwijls als onbetaalde hulp uitgebuit door haar eigen familie. Zonder hulp en steun van familie rest er voor veel van deze vrouwen weinig uitweg: ze worden gedwongen te bedelen of in de prostitutie te gaan.

Wanneer we aankomen in het dorp Vikravandy worden we hartelijk verwelkomd door Father A. Albert Felix en een delegatie weduwen. We krijgen de gebruikelijke bloemenkrans om en ontsteken de olielamp.

IMG_5591_WIn de regio zijn zo’n 70 weduwengroepen en 600 vrouwengroepen actief. Een weduwe getuigde: ze was 17 jaar getrouwd geweest en na een werkongeval (elektrocutie) van haar man al 2 jaar weduwe met 2 kinderen. Ze moest werken voor de familie van haar overleden echtgenoot in plaats van voor zichzelf en de kinderen. Ze mocht niet deelnemen aan het gemeenschapsleven en zich niet opkleden. Via de weduwengroep krijgt ze nu veel steun en werkt ze voor zichzelf.
Er werd terloops vermeld dat er in juni een “weduwendag” is doorgegaan, waarbij specifiek over deze problematiek is gehandeld. Ter info: op 23-06-2011 heeft de VN de eerste internationale weduwendag georganiseerd; op het internet is hierover heel wat info te vinden.

In Vikravandi financieren we een project dat dit jaar wordt gesteund door het GROS in Meise. Het werd opgestart in een van de meest achtergestelde gebieden in de Tamil Nadu staat. In dit district zijn veel weduwen welke het economisch, sociaal, cultureel en emotioneel moeten ontberen. Op een vergadering met 147 weduwen en hun familie werden de 30 meest behoeftigen geselecteerd voor directe hulp en rehabilitatie. De directe hulp bestaat in financiële ondersteuning bij de start van levensonderhoudende activiteiten zoals geiten-, schapen- of koeienkweek, groenten- en bloemenverkoop, opbouw winkeltjes en theekraampjes onder de vorm van een lening. Hierdoor bekomen deze weduwen een extra inkomen voor hun familie en dit vormt een basis om uit de armoede te geraken.

Tijdens ons bezoek kregen de 30 weduwen deze financiële steun.
We waren allen sterk onder de indruk van de verhalen van deze weduwen.
Zeker de aanblik van zoveel jonge meisjes, weduwen, die eigenlijk nog aan hun leven zouden moeten kunnen beginnen, met alle hoop en verwachtingen die eigen zijn aan
jongeren. We zijn er van overtuigd dat onze steun, samen met jullie bijdrage, een goede hulp is voor tal van deze vrouwen.