Op donderdag 3 mei ontvingen we het bezoek van Joe Velu en zijn echtgenote Jessy uit Madurai in India. Zij waren op doorreis naar Nederland.
Joe Velu en zijn echtgenote en dochter waren onze reisbegeleiders in India tijdens onze projectenreis van verleden jaar, en wel van dinsdag 2 augustus 2011 tot donderdag 4 augustus 2011. Uiteraard hebben we samen met hen de beelden bekeken die we opgenomen hadden tijdens ons verblijf in Madurai en ons bezoek aan hun projecten. Joe Velu liet ons fier ook nog beelden zien van een ontwikkelingsproject dat hij begeleidt en waarin arme jongeren opgeleid worden tot volwaardige automecaniciens en elektriciens.

Op zondag 10 juni ontvingen we dan het bezoek van Father Vinny Joseph. Father Vinny is Jezuïet en overste van het Heilig Hart College in Shembaganur in India. Als Jezuïetenoverste had hij een retraite en seminarie gevolgd in de omgeving van Loyola in Spanje, streek waar de Heilige Ignatius, stichter van de Orde van de Jezuïeten geleefd heeft.
Ook Father Vinny hadden we reeds in India ontmoet tijdens onze projectenreis van verleden jaar, namelijk bij ons bezoek aan Shembaganur van zaterdag 30 juli 2011 tot dinsdag 2 augustus 2011. Wij konden er rekenen op de gastvrijheid van Father Vinny en zijn Jezuïeten en hebben er mogen verblijven in het Heilig Hart College. Van daaruit konden we dan gemakkelijk de ontwikkelingsprojecten die we samen met de Jezuïeten ondersteunen bezoeken en contact nemen met de plaatselijke bevolking, hoofdzakelijk arme tribalen en dalits.
Met Jan, Hilde, François en Henri als begeleiders heeft Father Vinny tijdens zijn kort verblijf in ons land kunnen kennis maken met Brussel, Antwerpen, Brugge en de zee in Blankenberge.
Met name in Antwerpen was Father Vinny bijzonder ingenomen met het bezoek aan de Carolus Borromeuskerk. Deze voormalige Jezuïetenkerk ademt nog sterk de geest van de Jezuïetenorde. Father Vinny was bijzonder verheugd op de uitsnijdingen in de houten lambrizering die het leven van Ignatius en Franciscus Xaverius verhalen, de plaats te herkennen waar hij voor kort op retraite geweest was.
Father Vinny bezorgde ons ook nog een folder over het “Sacred Heart College” in Shembaganur. Het is geen gewoon college voor studenten, maar een echt centrum waar allerlei activiteiten, seminaries, enz… plaats grijpen. Inzake opvoeding en ontwikkeling vinden we in deze folder de Shembaganur Social Service Schools, PEAK en het Grihini Community College.
PEAK is het letterwoord voor People’s Education and Action in Kodaikanal.
Het is met deze groep PEAK dat Ananda nauw samenwerkt voor het bekostigen van de opvoeding en de studies van tribale en madhari studenten, kinderen afkomstig uit de arme heuveldorpen.
Dank zij Father Vinny en zijn team heeft Ananda een belangrijk bruggenhoofd in India van waaruit projecten kunnen bezocht worden en contact genomen kan worden met de plaatselijke bevolking tijdens onze driejaarlijkse projectenreizen. Gelegen op een hoogte van 2.000 meter boven de zeespiegel biedt het klimaat van Shembaganur tevens een aangename verademing bij het reizen door het tropisch klimaat van Zuid-India.

 tn_IMG_0977tn_20120611_202807