DSC_0674_SWater is een kostbaar goed. Wij staan daar echter niet bij stil. We hoeven er geen moeite voor te doen: thuis stroomt het zomaar uit het kraantje, in de winkels worden we om de oren geslagen met allerhande soorten plat water, spuitwater, bronwater…
Onze auto wassen, onze toiletten spoelen, het gazon en de bloemen sproeien… hoeveel kostbaar drinkwater wordt er in ons land niet verspild… 

Voor de dalits en tribals in Tamil Nadu, Zuid-India is er geen sprake van verspillen: water is voor hen een kostbaar en soms moeilijk te verkrijgen goed. Er is geen uitgebreid netwerk van waterleiding, zelfs niet in de steden.
We hebben dit met eigen ogen kunnen vaststellen: als er geen waterput is, is er ook geen water en moet het water uit de rivier gebruikt worden, met alle mogelijke gevolgen van dien.
Is er een waterput in het dorp, dan is het nog niet zeker of de dalits van deze put gebruik mogen maken, zij zijn immers uitgeslotenen…
Ananda sponsorde reeds de drinkwatervoorziening in o.a. Saruganai (boorput voor weeshuis), Jayankondam (tehuis), K.K.PAtti (basisschool), Arangtangi (waterput), Nagarikathan (drinkwater), Viragalur, Chinnamamur, Pattanamkurci (missiepost), Kovandakurich.

DSC_0510_SSanitaire voorzieningen zijn voor ons westerlingen doodgewoon. We stellen ons geen vragen en vinden het maar doodnormaal dat we, waar dan ook, steeds goede faciliteiten aantreffen.
Voor de dalits en tribals in Tamil Nadu, Zuid-India is dit echter niet het geval. Zoals u in onze nieuwsbrief kan lezen, is de dagelijkse realiteit voor de armen in de dorpen hard. In bosjes, achter hoekjes en kantjes… ook de scholen in de dorpen worstelen met dit probleem. Hygiënisch kan je de situatie ook niet noemen, de grond en het water maken grote kans vervuild te raken.
Voor de meisjes is het probleem uiteraard groter dan voor de jongens.
Wij hebben deze harde realiteit gezien in zoveel scholen en dorpen tijdens onze projectenreis.
Ananda sponsorde reeds de bouw van toiletten in o.a. Naduvattum ( toiletten voor weeshuis), Vadakkalur (toiletten basisschool),  Nagarikathan, Papanasam, Kokkudi (hogeschool).

Water en sanitaire voorzieningen: twee grote problemen waar de armen in Zuid-India mee geconfronteerd worden. Twee problemen die wij met onze vzw op onze bescheiden wijze en plaatselijk mee willen aanpakken met de mensen ginder.

P1020026_SDit kunnen we echter niet alleen. Wij hebben uw financiële hulp hard nodig.
En weet dat deze hulp enorm geapprecieerd wordt, door ons, maar ook heel erg door de armen die wij met onze vzw kunnen helpen. Ook dat hebben we tijdens onze projectenreis kunnen constateren, en krijgen we ook meermaals te lezen in bedankingsbrieven die ons door de betrokken organisaties in Tamil Nadu gestuurd worden.

Steun ons met uw bijdrage.
Elk bedrag is van harte welkom.
Bedragen vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. 

Alvast van harte dank voor uw gift!