Het begon heel bescheiden in 1999. De Mother Theresa Mahalir Mandram (een georganiseerde vrouwengroep zoals hier bij ons de KAV, nu Femma) van het dorpje Sirumayangudi in het Zuiden van India diende een project in om aan 12 arme gezinnen een lening te bezorgen van 10.000 Rs voor het aankopen van een melkkoe. Met de opbrengst van de verkoop van de melk zou de lening terugbetaald worden en met het terugbetaalde geld zou dan weer een lening bezorgd worden aan een nieuw gezin.
Ananda bezorgde hiervoor de som van 100.058 Rs aan de Mother Theresa Mahalir Mandram.
Dit project loopt nog steeds! Tot op de dag van vandaag werden in het dorpje Sirumayangudi reeds meer dan 70 gezinnen geholpen door met het terug gestorte geld nieuwe leningen uit te schrijven. Daar bleef het niet bij: er werden niet alleen leningen bezorgd voor de aankoop van een melkkoe, maar ook voor het aankopen van een naaimachine, voor het openen van een winkeltje (petty shop), voor het verkopen van groenten, enz…

Sindsdien heeft Ananda het op zich genomen om nog 26 andere micro-kredietprojecten te steunen, en dit voor een totaal bedrag van meer dan 3 miljoen roepies of ongeveer 50.000 euro.
Vandaag kunnen we met een zekere voldoening vaststellen dat reeds meer dan 1.700 gezinnen dank zij deze renteloze micro-kredieten een beter gezinsinkomen hebben.
Zo schreef de verantwoordelijke van de Don Bosco Mahalir Mandram van het dorpje Pulavanbadi ons reeds in 2009:
“Wij danken Ananda voor dit micro-krediet dat wij beheren gedurende de voorbije jaren. Dit fonds heeft onze families aan een goed inkomen geholpen door het verkopen van de melk. Onze kinderen gaan naar school en studeren goed. Dit dank zij de hulp van Ananda.”

Een belangrijk voordeel van deze projecten is dat, behalve bij enkele uitzonderingen, het geld steeds opnieuw binnenkomt via de terugbetalingen van de leningen, en steeds opnieuw nieuwe gezinnen kunnen geholpen worden.
In alle 27 micro-kredietprojecten is er een verantwoordelijke zelfhulpgroep of Mahalir Mandram of organisatie die instaat voor het beheer van de gelden en de opvolging van de terugbetalingen van de leningen.
Van de 27 projecten zijn er 17 koeienprojecten. Voor de aankoop van een koe wordt een lening van 10.000 tot 18.000 Rs verstrekt. Van de verkoop van de melk kan elke maand ongeveer 500 Rs terugbetaald worden.
Alles bij elkaar geteld, is Ananda eigenlijk verantwoordelijk voor het rondlopen van meer dan 1.000 koeien in India, een hele veestapel!

Ananda sponsorde ook geitenprojecten. Voor een lening van 5.000 Rs kan een arm gezin vijf geitjes kopen. De lening wordt terug betaald met het kweken van geitjes.
Gezinnen uit zigeunergroepen krijgen een lening van 500 tot 3.000 Rs voor het vervaardigen van kralen die ze dan kunnen verkopen.
Ook in de grootstad Chennai, het vroegere Madras, heeft Ananda een micro-kredietproject op de plaats Ayanavaram. Hier werden reeds meer dan 115 gezinnen geholpen om een nieuw inkomen te verwerven door o.m. het verkopen van sari’s, het openen van een winkeltje, het aankopen van een naaimachine, enz…
In Sirumayangudi, ons eerste micro-kredietproject, werd een tweede project opgericht: het bouwen van stenen huisjes met dakpannen. Met een lening van 40.000 Rs aan ieder gezin zijn reeds negen families begonnen aan de bouw van een eigen stevig huisje en het afbetalen van hun lening.

Dank zij de 27 microkredieten gesponsord door onze vzw Ananda hebben reeds meer dan 1700 families een beter inkomen. Het sneeuwbaleffect doet zijn werk: met hetzelfde geld worden telkens weer nieuwe gezinnen geholpen in hun strijd om een beter bestaan.