De Indiase regering klopt zich op de borst: het gaat goed met het land, India is geen ontwikkelingsland meer.

Het contrast tussen de rijke bovenlaag en de grote groep van arme dagloners en hun gezinnen is echter zeer groot en neemt nog toe: het dagloon van de armste bevolkingsgroepen bedraagt 60 tot 120 roepies (1 tot 2 euro).
Een gevolg van deze onderbetaling van de dagloners is kinderarbeid. Duizenden kinderen werken elke dag van 6 uur ’s morgens tot 6 uur ’s avonds in steengroeven, de luciferindustrie, afvalverwerking… en verdienen amper 10 roepies per dag (0,20 euro). Schoolgaan kan enkel door de inzet van lokale hulporganisaties.
De sociale invloed van het kastensysteem op de Indiase samenleving is ook nog steeds heel erg groot en speelt een grote rol in de ongelijke verdeling van de rijkdom en de onwil van de rijke klasse om de armen te laten delen in hun welvaart.Door getuigenissen van moedige mensen ter plaatse die proberen het lot van de armen te verbeteren, zijn wij nog meer dan vroeger overtuigd van het belang van onze hulp.

Dank zij jullie steun kan Ananda vzw nieuwe kansen voor de armen creëren zodat zij hun levensstandaard kunnen verhogen, krijgen ze ook kansen op vorming zodat ze voor zichzelf kunnen opkomen, kunnen ouders hun kinderen een betere kans op onderwijs bieden.

Dank je wel!
We hopen dat we ook in de toekomst op jouw verdere steun kunnen rekenen.

Je gift kan je steeds overmaken op rekening BE11 8334 5167 8948