Een aantal van onze projecten worden mede ondersteund door:
  

Logo_OVL_BL_3Q
 Aalst detail


VierdePijler Logo Baseline RGB

VierdePijler Logo Baseline RGB


Goededoelen.be 1


Ananda vzw

Ninovesteenweg 93
9320 Erembodegem

ON: 0464 493 804
RPR Gent, afd. Dendermonde

 

Vrouwen hebben het in de Indiase samenleving nog altijd niet gemakkelijk. Vanuit de Hindoe godsdienst worden ze in veel gevallen nog steeds aanzien als het bezit van hun man. Hun gedrag is een afspiegeling van zijn waardigheid. Van hen wordt verwacht dat zij zich steeds onderdanig gedragen tegenover hun echtgenoot. Dit geldt voor alle vrouwen in alle lagen van de samenleving: het blijft voor hen dan ook zeer moeilijk om een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Dalit-vrouwen zijn driemaal onderdrukt: omdat ze arm, vrouw en dalit zijn. Aanranding, verkrachting van dalit-vrouwen en meisjes is op het Indiase platteland aan de orde van de dag.
Vooral mannen uit hogere kasten beschouwen de werkende vrouwen als vrije buit. Zij gaan uit van het idee dat dalits, en dus zeker dalit vrouwen en meisjes geen beschikking over hun eigen leven en lichaam hebben, maar altijd en op alle denkbare manieren hogere kasten ter wille moeten zijn.
Seksueel geweld en seksuele vernedering is een effectieve manier om de dalits, op hun plaats te wijzen. Voor de echtgenoot van de verkrachte vrouw is de vernedering dubbel zo erg. Het gevolg is dat zij hun onmacht en frustatie dikwijls ook uitwerken op hun vrouw.
Binnen de dalit-gemeenschap zelf is geweld tegen vrouwen door deze en andere aspecten een groot probleem.

Op onze reis door Tamil Nadu hebben we kunnen ervaren voor welke uitdagingen de arme vrouwen staan. Toch laten zij de moed niet zakken. Meer en meer beseffen ze dat ze hun eigen lot in handen moeten nemen, om hun kinderen een betere toekomst te geven. Alleen kunnen ze het niet, daarom slaan ze de handen in elkaar.
Op veel plaatsen ontstaan vrouwengroepen. Met steun van de lokale parochies of afdelingen van de CWM (Christian Workers Movement) worden initiatieven opgestart die de vrouwen een beter uitzicht op hun toekomst pogen te geven.
Ananda vzw draagt daartoe zijn steentje bij met financiële ondersteuning.
Zo werden reeds verschillende initiatieven met sponsoring door Ananda vzw opgestart, enkele voorbeelden:
A2002/25 Kokkudi geitenproject voor vrouwen, A2003/36 Irundai koeienproject voor vrouwenontwikkeling, A2009/02 Sengipatti opleiding naaiatelier, A2009/17 Tindivanam Tailoring centre naailessen voor arme laaggeschoolde vrouwen, A2010/09 Vikravandi steun voor opstarten levensonderhoudende activiteiten voor arme weduwen, A2010/10 Thirumandurai revolving fonds melkkoeien, A2010/15 Pudukottai revolving fonds melkkoeien, A2010/11 Pasupathikoil education nursery and crèche

DSC_0596_WWe hebben op onze rondreis ook kennis kunnen maken met vrouwen die hun ervaring en kennis ten dienste stellen van andere vrouwen. Eén ervan, een 65-jarige vrouw maakte diepe indruk op ons. Zij gaf vroeger les aan het American College in Kodaikanal. Nu is ze medewerkster in de organisatie Grihini, gehuisvest in Shembaganur in de heuvels van Kodaikanal. Sinds 1986 geeft deze organisatie een opleiding aan jonge vrouwen uit de tribal en dalit dorpen in de omgeving. Er worden lessen gegeven in kantoor en computer, kledij ontwerp. Een zeer belangrijk onderdeel van de lessen gaat over zelfontplooiing en zelfbewustwording.
In de vele jaren dat Grihini bestaat, heeft het programma reeds vruchten afgeworpen: daar waar de meisjes uit de dorpen vroeger zeer vroeg de school verlieten, staan de moeders er nu op dat zij minstens de lagere school afmaken.
Grihini vrouwen staan op als vertegenwoordigster van hun gemeenschap, ze ijveren voor betere toegang tot gezondheidszorg in hun afgelegen dorpen, ijveren voor medezeggingschap bij bestuur…

De impact van de hulp aan en organisatie van vrouwen is niet te schatten. Door de vrouwen van nu te helpen, steunen we de vrouwen van morgen!

Daarom, beste lezer, steun ons met uw bijdrage. Elk bedrag is van harte welkom. Bedragen vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Alvast van harte dank voor uw gift!

DSC_0081_W  IMG_6722_W

Je gift kan je steeds overmaken op rekening BE11 8334 5167 8948