Op uitnodiging van Zuster Jeanne Devos namen 4 leden van het Ananda-team op 7 juni deel aan een benefietavond in Wijgmaal, ten voordele van de projecten van het National Domestic Workers Movement in India (NDWM). Inrichter was de vzw Care For Joy.
Vooraf had het Anandateam contact gehad met zuster Jeanne  en met ICM Sister Valarmathi – coördinator van de projecten NDWM in Chennai – Tamil Nadu, een project voor kinderrechten en ondersteuning van families van vrouwen en kinderen in de huisarbeid, een project dat Ananda vzw trouwens al drie jaar ondersteunt, dank zij de steun van het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, en dit jaar ook gesteund door het IKSO.

Zuster Jeanne opende de avond met een recent relaas van de werkzaamheden van het NDWM, de organisatie die zij oprichtte en waarvan zij de leiding volledig heeft overgedragen aan Indische zusters en medewerkers, met als hoofdcoördinator Sister Christie.
Op 82-jarige leeftijd had Zuster Jeanne onlangs te maken met gezondheidsproblemen en ze volgt nu vanuit haar thuisbasis ICM-Heverlee, de werkzaamheden van het NDWM.
Zo ‘n 170 aanwezigen hoorden ook Zuster Christie de toekomstvisie van het NDWM en de verdere inzet voor vrouwen en meisjes in huisarbeid, de strijd tegen kinderarbeid en het opkomen voor de kinderrechten toelichten.
Als laatste spreker van de avond kwam de bekende kinderpsychiater Professor Peter Adriaensens  aan het woord. Deze benadrukte de inzet en het engagement van talloze mensen die, in hun omgeving of veraf, enkele weken, zelfs maanden meewerken om minder bedeelden te helpen.
Voor professor Adriaensens is engagement nemen iets dat je kan leren. En lijkt het dan niet zinvol aan de overheid te vragen aan iedereen de kans te geven een engagement op te nemen?
Professor Adriaensens pleit daarmee voor het uitwerken van een telesociaal netwerk, een meldpunt waar het engagement van iedereen, klein of groot, ver of dichtbij, zou kunnen opgenomen worden en waar geïnteresseerden zouden kunnen meestappen in dit verhaal.

Voor de aanwezige leden van Ananda was het een leerrijke avond. Op de oproep van professor Adriaensens voor een engagement voor iedereen kan Ananda enkel enthousiast “ja” zeggen.
Misschien kunnen we langs deze weg geïnteresseerden warm maken om als vrijwilliger ook met ons mee te werken?