Iemand die met het HIV-virus besmet is, heeft in het westen heden ten dage dezelfde levensverwachting als iemand anders. Uiteraard zal hij zijn ganse leven medicijnen moeten nemen. De medicatie is echter zo op punt gesteld dat hij geen nadelen ondervindt en het virus volledig onderdrukt is.
De sociale uitsluiting die vroeger deel uitmaakte van iemand die HIV besmet is, blijft echter nog een grote uitdaging.

In een land zoals India is dit niet anders.
Volgens recent onderzoek van het National Aids Control Organisation (NACO) van India waren in 2011 2,08 miljoen Indiërs HIV besmet.
Volgens het NACO zijn de belangrijkste factoren die hebben bijgedragen aan de grote HIV-besmette bevolking van India: de grote verhuizing van de bevolking over districten, zelfs deelstaten, heen op zoek naar werk, de lage alfabetiseringsgraad in bepaalde plattelandsgebieden, het gebrek aan kennis en de ongelijkheid tussen man en vrouw.

De verspreiding van het HIV-virus blijkt het grootst te zijn in zuidelijke en noordoostelijke gebieden van het land.
Vrouwen en kinderen zijn daarin dikwijls onschuldig slachtoffer.
Sinds de oprichting van het NACO in 2007 heeft het land zich al veel moeite getroost om de HIV-epidemie terug te dringen, en de resultaten zijn hoopgevend.

Toch zijn de gevolgen voor HIV-besmette vrouwen en kinderen op sociaal en economisch gebied zwaar. De vrouwen en kinderen worden gemeden en gepest, de vrouwen verliezen hun werk, kinderen worden geweerd op school, uitgesloten tijdens het spel.

Verschillende organisaties trachten daar iets aan te doen, door acties te starten die tot doel hebben: - consultatie en begeleiding van de families,
- organisatie van bijeenkomsten omtrent gezondheid, juridisch en sociaal bewustzijn, cultuur,
- ondersteuning van de kinderen bij hun opleidingen,
- ondersteuning van de vrouwen bij het starten van inkomsten genererende activiteiten in overeenstemming met hun interesses en vaardigheden,
- juridische bijstand bij het aanvechten van onderdrukking en steun bij het herstel en gebruik maken van hun rechten,
- sensibiliseren tot sparen, opzetten van een moestuin,
- opzetten van seminaries en workshops betreffende cruciale problemen, uitdagingen en noden waar de families mee geconfronteerd worden,
- het vormen van belangengroepen met het oog op het doen gelden van de fundamentele mensenrechten van deze families.

Sinds 2016 steunt Ananda zo’n initiatief van de organisatie PACHE. People’s Association for Community Health Education is een organisatie die in 1987 gesticht werd en werkzaam is in de omgeving rond Melur, een gemeente ten noordoosten van Madurai. Een verslag van dit project verscheen in de vorige nieuwsbrief (nieuwsbrief 64 project A2016/02 Melur).

Ook dit jaar willen wij onze duit in het zakje doen. Daarvoor doen wij een beroep op u.

Daarom steun ons met uw bijdrage. Je gift kan je steeds overmaken op rekening BE11 8334 5167 8948
Alle giften gaan, zonder afhouding van enige kosten, volledig naar de financiering van projecten in Tamil Nadu.

Elk bedrag is van harte welkom.
Bedragen vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Alvast van harte dank voor uw gift.

image6 Custom image7 Custom image9 Custom