Een aantal van onze projecten worden mede ondersteund door:
  

Logo_OVL_BL_3Q
 Aalst detail


Goededoelen.be 1

VierdePijler Logo Baseline RGB


Ananda vzw

Ninovesteenweg 93
9320 Erembodegem

ON: 0464 493 804
RPR Gent, afd. Dendermonde

 

Uit Kerk&Leven van 6 mei 2020

Ananda vzw strijdt tegen hedendaagse slavernij in India

Ananda is Sanskriet en heeft een rijke betekenis, nog het best te vertalen als ‘innerlijke vreugde van het delen’. Jeanne Devos, eertijds aan de slag als missionaris in de Indiase miljoenenstad Mumbai, suggereerde de naam en werd meter van de vereniging die de ‘armsten der armen’ centraal stelt.

Terwijl heel wat vierdepijlerorganisaties zich toeleggen op één project op één locatie, werkt Ananda vzw breder. Geheel Tamil Nadu is haar werkterrein en dat is best omvangrijk aangezien die zuidoostelijke, vooral door Tamils bewoonde Indiase deelstaat 72 miljoen inwoners telt.

Leden van een achtergestelde volksgroep in de buurt van de stad Puducherry, in het zuiden van India. © Ananda vzw
Leden van een achtergestelde volksgroep in de buurt van de
stad Puducherry, in het zuiden van India. © Ananda vzw

Een zogenoemd revolvingfonds stelt gezinnen in staat een koe te kopen op afbetaling. © Ananda vzw
Een zogenoemd revolvingfonds stelt gezinnen in staat
een koe te kopen op afbetaling. © Ananda vzw

De vele kannen die de hele dag bij de zeldzame kraantjes staan, wijzen op het nijpend tekort aan drinkwater. © Ananda vzw
De vele kannen die de hele dag bij de zeldzame kraantjes staan,
wijzen op het nijpend tekort aan drinkwater. © Ananda vzw

„Aanvragen voor projecten buiten Tamil Nadu slaan we af”, zegt voorzitter Geert Van Den Steen. „Ons team in India bestudeert en evalueert projectaanvragen, en dat werkt. Het team is een belangrijke schakel die ons, hier in België, in staat stelt op een verantwoorde manier projecten te ondersteunen. Het team bestaat uit lokale mensen uit ons netwerk, die verspreid over Tamil Nadu wonen. Een aantal van onze vrienden aldaar is verbonden met de Christian Workers Movement in India en met Wereldsolidariteit (WSM). Ons netwerk bestaat vooral uit christenen, maar ook hindoes maken deel uit van het team. De selectiecriteria voor steun stellen wij op.”
 
Ananda vzw heeft een zuid- en een noordwerking. Vorig jaar werden in de zuidwerking zestien projecten ondersteund. Een langlopend project betreft eerstelijnsgezondheidszorg in zes dorpen voor een 530-tal families. Het behelst ambulante geneeskunde, opvolging van zwangere vrouwen en pasgeboren baby’s, preventieacties en bewustmaking over gezonde voeding. De dorpelingen dragen zelf het project. Enkele gemotiveerde vrouwen worden onophoudelijk bijgeschoold om in hun dorpen medische noden te kunnen lenigen. Een ander project is de verbetering van de plaatselijke drinkwatervoorziening. 
 

India is veranderd, maar de noden van de allerarmsten blijven groot.

 
Ananda’s doelgroep zijn dalits, zogenoemde kastelozen, zowel als de tribale bevolking, die zichzelf liever bestempelt als adivasi. De oorspronkelijke bewoners van Tamil Nadu werden verdreven naar dichtbebost en bergachtig gebied en leven van de opbrengst van land en bos. Voor hen spekt Ananda vzw een fonds dat microkredieten, renteloze kleine leningen, verschaft om een koe te kopen. Uiteraard betaalt elk gezin de lening terug.

Op zoek naar werk, migreren veel tribale gezinnen en vaak worden ze uitgebuit door hun werkgevers. Kinderarbeid in Chennai, voorheen Madras en de hoofdstad van Tamil Nadu, is een ander aandachtspunt van Ananda, in samenwerking met de National Domestic Workers Movement van zuster Jeanne Devos. Kinderen van het platteland die werken in de grootstad als onzichtbare slaven worden vaak uitgebuit, soms verkracht of zelfs straffeloos vermoord. Die kinderen wil Ananda bevrijden met behulp van scholing. Een recente doelgroep zijn transgenders, die een verpletterend juk torsen en die zich vaak moeten prostitueren om hun transitie te financieren. Een nieuw project wil hen opvangen en begeleiden.

Ananda’s noordwerking richt zich op informatieverstrekking en fondsenwerving in België. Alle ingezamelde geld gaat rechtstreeks naar de projecten, administratiekosten worden gedekt door extra activiteiten.

„India is ingrijpend veranderd en economisch geëvolueerd, maar toch blijven de noden groot”, zegt Geert Van Den Steen. „Slechts de middenklasse profiteerde van de vooruitgang. Ons werk is dus nog altijd zinvol en verantwoord.”