Een aantal van onze projecten worden mede ondersteund door:
  

Logo_OVL_BL_3Q
 Aalst detail


VierdePijler Logo Baseline RGB

VierdePijler Logo Baseline RGB


Goededoelen.be 1


Ananda vzw

Ninovesteenweg 93
9320 Erembodegem

ON: 0464 493 804
RPR Gent, afd. Dendermonde

 

Sinds 2014 geeft Ananda financiële steun aan een gezondheidsproject ten voordele van de Tribale en Dalit families in de dorpen in de heuvels rond Kodai (project A2014/05).
Dit project startte in 6 dorpen en is ondertussen uitgebreid tot 8 dorpen.

Om de dorpelingen in basisbehoeften van gezondheidszorg te voorzien, werden en worden mensen uit de dorpen zelf opgeleid tot gezondheidsmedewerkers.
Zij staan het dichtst bij hun mededorpelingen en zijn dus snel op de hoogte van medische en zelfs psychische problemen, ook omdat de drempel voor de lokale bevolking minder hoog is om aan hun mededorpelingen hulp te vragen.
Door hun opleiding zijn ze in staat om kleine gezondheidsproblemen op te sporen en zelfs te verhelpen.

Op maandelijkse basis komen de gezondheidsmedewerkers uit de verschillende dorpen die in het project stapten, bij elkaar om hun ervaringen te delen.
Zij worden dan telkens begeleid door professionele medewerkers van de PEAK organisatie die dit project in het leven heeft geroepen.
Regelmatig is ook medisch personeel op de vergaderingen aanwezig en worden de dorpen bezocht.

Er wordt ook aandacht besteed aan het belang van gezonde voeding en een gezonde omgeving.
Rond de huisjes worden tuintjes aangelegd waarin de dorpelingen verschillende soorten groenten telen, zodat ze hun voeding meer kunnen variëren.
Ondervoede kinderen, vrouwen, zwangere vrouwen worden aangespoord om zich regelmatig te laten onderzoeken.
Dank zij dit project is het aantal ondervoede dorpelingen sterk gedaald. Ook problemen bij zwangerschappen zijn daardoor sterk verminderd.

Het succes van dit project heeft er voor gezorgd dat dorpsraden van andere dorpen in de heuvels van Kodaikanal interesse tonen.

Covid-19 heeft echter het verloop van het project bemoeilijkt. Het medisch personeel, de mensen van PEAK en de dorpelingen proberen ook tijdens de corona-pandemie de gezondheidszorg zo goed mogelijk te volgen en alert te zijn voor mogelijke uitbraken van corona.
Zij kunnen dit echter niet alleen, het financiële plaatje is heel wat groter dan zij kunnen opbrengen.

Voor ons is het dan ook belangrijk dat wij dit project financieel kunnen blijven ondersteunen. En met uw hulp kan dit gebeuren.

Daarom steun ons met uw bijdrage. Je gift kan je steeds overmaken op rekening BE11 8334 5167 8948

Alle giften gaan, zonder afhouding van enige kosten, volledig naar de financiering van projecten in Tamil Nadu.
Elk bedrag is van harte welkom.

Bedragen vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Alvast van harte dank voor uw gift.

Zodra wij jouw gift ontvangen, ontvang je automatisch onze Nieuwsbrief. Deze verschijnt vier maal per jaar en houdt je op de hoogte van onze projecten en activiteiten.
Je geeft hiermee ook jouw toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ananda vzw.
Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens, verwijzen we naar onze Privacyverklaring op onze website: https://www.ananda-vzw.be/index.php/nl/privacyverklaring