Het HIVA - Hoger Instituut voor de Arbeid - KUL deed in 2005 een onderzoek naar de " vermaatschappelijking van ontwikkelingssamenwerking ". Dit onderzoek bracht aan het licht dat in Vlaanderen meer dan 1.100 initiatieven voor ontwikkelingssamenwerking bestaan waarbij 30.000 tot 60.000 Vlamingen  zouden betrokken zijn. Al deze initiatieven samen zouden tussen de 47 à  68 miljoen euro  inzamelen aan projectensteun. Al deze zgn. 4de pijlerinitiatieven hebben tot hiertoe in zeer beperkte mate erkenning, ondersteuning en waardering van de Vlaamse overheid en van de grotere ngo's.

Het Vlaams agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS) en de koepel 11.11.11 namen het op zich om vanaf jan. 2009 een Vlaams 4de pijlersteunpunt op te richten en uit te bouwen.

Sinds kort heeft ook Ananda vzw zich ingeschreven bij de 4de pijler. Een kans om als organisatie in te spelen op een vormingsaanbod voor de medewerkers, deel te nemen aan ontmoetingsmomenten en uitwisselingsinitiatieven.

Via hun website en helpdesk op internet kan je alle informatie vinden. Zo 'n 350 organisaties zijn al aangesloten.

www.4depijler.be