Al drie decennia lang heeft Ananda samen met jullie een indrukwekkende reis van betrokkenheid en actie onder­rnomen, met als doel het verbeteren van verschillende aspecten van het leven van mensen in Tamil Nadu, India. Met een breed scala aan projecten en een toewijding aan het helpen van gemee­nschappen, hebben jullie een aan­zien­lijke impact gehad op het gebied van water, sanitair, gezondheid, onderwijs, inkomen, noodhulp en meer.

Water: Een bron van leven en hoop2024 05 13 15h45 44

Jullie hebben je ingezet voor het verbeteren van de toegang tot schoon en veilig drinkwater, met investeringen van 169.645,29 euro in 73 projecten. Door waterputten te graven, wateropvangsystemen te implementeren en reverse osmose systemen te ondersteunen, hebben jullie geholpen om de last van watergerelateerde ziektes te verminderen en gemeenschappen te voorzien van een basisbehoefte voor een gezond leven.

Sanitair: Het bevorderen van hygiëne en waardigheid

Met 109.068,73 euro geïnvesteerd in 38 projecten hebben jullie bijgedragen aan het verbeteren van sanitaire voorzien­ingen, waaronder de bouw van toiletten en het bevorderen van hygiëne. Door deze initiatieven worden gemeen­schap­pen aangemoedigd om een gezonde leefomgeving te creëren en het stigma rond sanitatie te doorbreken.

Gezondheid: Een streven naar welzijn voor allen

Jullie hebben 198.190,18 euro geïn­ves­teerd in 69 projecten gericht op het verbeteren van de algehele gezondheid van de gemeenschap. Door het onder­steun­en van medische voorzieningen, gezondheidseducatie en preventie­programma's, hebben jullie bijgedragen aan het verminderen van ziektes en het bevorderen van een gezonde levensstijl.

Kinderen/Jongeren: Investeren in de toekomst

Met een investering van 192.097,96 euro in 37 projecten gericht op het welzijn, de educatie en de toekomst van kinderen en jongeren, hebben jullie bijgedragen aan het creëren van kansen en mogelijkheden voor de jonge gene­ratie. Door onderwijs en ondersteuning te bieden, worden kinderen aange­moedigd om hun volledige potentieel te bereiken en bij te dragen aan een bloeiende samenleving.

Onderwijs: Het fundament van groei

Jullie hebben 178.370,32 euro geïnves­teerd in 104 onderwijsgerelateerde pro­jecten, met als doel het verbeteren van onderwijsinitiatieven en het creëren van een stimulerende leeromgeving. Door het leveren van leer­middelen en het verstrekken van beurzen, hebben jullie bijgedragen aan het vergroten van de toegang tot kwaliteitsonderwijs voor alle kinderen.

Inkomen: Het stimuleren van economische zelfredzaamheid

Met 179.181,35 euro geïnvesteerd in 85 projecten gericht op het verbeteren van de economische situatie van gemeen­schappen, hebben jullie bijgedragen aan het stimuleren van economische zelf­redzaamheid en het creëren van kansen voor werkgelegenheid en onderne­mer­schap.

Noodhulp en overige projecten: Bijstand in tijden van nood

Jullie hebben 45.250,00 euro geïnves­teerd in 15 noodhulpprojecten en 31.003,30 euro in 18 andere projecten die niet onder een specifieke categorie vallen, waarbij jullie hulp bieden in tijden van crisis en ondersteuning bieden aan diverse initiatieven die de levens van mensen verbeteren.

 

Een Impact van 1.102.807,14 euro: Een erfenis van hoop en verandering

Al met al hebben jullie gedu­ren­de de 30 jaar een indrukwek­kend bedrag van 1.102.807,14 euro geïnvesteerd in 439 projecten. Deze investe­ring­en hebben een diepgaande en blij­vende impact gehad op de levens van mensen in Tamil Nadu, India, en heb­ben bijge­dra­gen aan een toekomst van hoop, groei en mogelijkheden voor allen. Samen met jullie kijken we uit naar de volgende 30 jaar van toewijding en samen­werk­ing, met een voortdurende inzet voor het ver­be­teren van levens en het bouwen van een rechtvaardige en welvarende sa­men­leving voor iedereen.

  

  

Een aantal van onze projecten worden ondersteund door: