India is een land van rijke tradities en enorme diversiteit, maar ondanks de snelgroeiende economie kampt het land met schrijnende armoede en ongelijkheid. Veel gezinnen, vooral in afgelegen en landelijke gebieden, zijn zo arm dat hun kinderen, en dan vooral meisjes, vaak niet (lang) naar school gaan en in plaats daarvan gedwongen worden te werken. Het belang om deze gezinnen te helpen, wordt steeds groter en er is een oplossing die goede kansen biedt: revolving funds.

Wat zijn revolving funds?
Revoving funds vormen een interessant financieringssysteem om duurzame veranderingen te bewerkstelligen. Een groep belangstellenden (groep weduwen, gezinnen van eenzelfde dorp…) ontvangt een bepaald bedrag waarmee enkele gezinnen, weduwen investeren in een koe, geiten of zelfs de opstartkosten van een klein winkeltje. Deze middelen genereren een constant inkomen. Zodra er winst wordt gemaakt, wordt een deel terug gestort naar de groep zodat andere mensen van de groep kunnen investeren. Hierdoor ontstaat een continue cyclus van inkomsten en groei.

Onderwijs voor meisjes: een prioriteit
In een gezin in armoede laat de economische realiteit hen geen keuze en moeten de kinderen mee in het levensonderhoud te voorzien. En dan zijn het vaak de meisjes die als eerste getroffen worden. Ze worden uit school gehaald en gedwongen te werken. Heeft het gezin voldoende inkomsten, dan wordt de kans groter dat hun dochters langer naar school kunnen gaan. Dit vergroot voor meisjes de kans om een gezond gezin te stichten, een inkomen te verdienen en bij te dragen aan hun gemeenschap wat hun toekomst positief verandert en ook die van de generaties na hen.

Uw bijdrage telt
Stel je eens voor dat met jouw gift een gezin een koe kan kopen. De melk van deze koe zorgt voor een inkomen waardoor de ouders hun kinderen naar school kunnen sturen. Je gift is niet zomaar een gift, het is een investering in de toekomst van een kind, een gezin, een gemeenschap.
Het mooie van een revolving fund is dat het een gift is die blijft geven, van gezin tot gezin. Dit creëert een domino-effect dat generatie op generatie doorzindert.

Conclusie
Het verminderen van kinderarbeid en het bevorderen van onderwijs voor meisjes is een enorme uitdaging, maar met jullie hulp en de kracht van revolving funds kunnen wij met zijn allen het verschil maken. Jouw bijdrage kan de vicieuze cirkel van armoede doorbreken en de weg vrijmaken voor opgeleide, bekwame mensen die op hun beurt hun gemeenschappen zullen versterken.
Doe vandaag nog een storting en maak een blijvende impact.

Alle giften gaan, zonder afhouding van enige kosten, volledig naar de financiering van projecten in Tamil Nadu.

Elk bedrag is van harte welkom.
Bedragen vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Alvast van harte dank voor je gift.

  

  

Een aantal van onze projecten worden ondersteund door: