In de loop van de week van 11 september ontvingen we dubbel droevig nieuws over Nelly De Cock, medeoprichtster van Ananda en Angela Smets, medewerker van Ananda sinds juni 2000. Hun overlijden treft onze vereniging diep en we willen even stil staan bij de mens die Nelly en Angela voor ons waren.

Nelly De Cock: 20 februari 1940 - 13 september 2023

Nelly De Cock 02Van jongsaf aan zette Nelly zich in voor de mensen naast en rond haar, eerst in de VKAJ van het verbond Aalst, daarna als voorzitster van de KAV Erembodegem.

Samen met haar man, François Schockaert en familieleden stond ze mee aan de wieg van Ananda.

Nelly trad nooit op de voorgrond, daar hield ze niet van. Dat weerhield haar er echter niet van om op haar eigen zachtaardige, bescheiden manier haar stempel te drukken op de bijeenkomsten van Ananda.

Op latere leeftijd werd zij als het ware de ‘moeder’ van de hele Ananda-groep: telkens constant in de weer, met veel passie en oprechtheid er voor zorgend dat de vergaderingen in een aangename sfeer en vlot konden verlopen. Van de afwas, de taart en de koffie tijdens de vergaderingen tot de verkoop van het Kadai-standje op verschillende gelegenheden. In haar ondersteunende rol was zij van onschatbare waarde voor onze Ananda groep, luisterend, met haar eigen mening die ze echter nooit aan anderen opdrong.

Nelly was ‘de figuur achter Francois’. Zij gaf hem de ruimte om mee te gaan naar India en zijn engagement bij Ananda te versterken. ‘We gaan dat doen hé vake’ was haar vastberaden reactie als er een nieuwe actie moest voorbereid worden. En ook als Francois er soms te gerust in was, spoorde ze hem tot meer actie aan. ‘Allez Vake’!

Nelly was oprecht gedreven door die goedheid voor de mensen die het minder hebben, ook in vele initiatieven buiten Ananda.

Alle leden van Ananda voelen een grote dankbaarheid voor Nelly. Zij was een voorbeeld en een bron van inspiratie om steeds weer klaar te staan voor die mensen die het echt nodig hebben. In onze eigen omgeving en in het verre India.

Dank je Nelly, voor je vriendelijkheid, je zorg voor ons, je bekommernis om mensen die het niet zo goed hebben. Je blijft in onze herinnering.

 

 

Angela Smets: 20 maart 1932 – 14 september 2023

Angela SmetsIn haar jonge jaren was Angela actief als lid van de VKAJ. Naderhand zat ze verschillende jaren in het bestuur van KAV.

Na haar huwelijk met Louis Keuppens (overleden in 2018) bleef zij zich samen met hem verder inzetten voor diegenen die het minder hadden, hier en, toen ook al, in India. Zo zorgden zij er samen voor dat de missiekring van Borgerhout reeds in 1998 truitjes breidde  voor de kinderen van de bergstreek in Kodaikanal in India. In hetzelfde jaar zorgden ze ook voor de sponsoring van de studies van 3 arme kinderen in Mulagumoodu.

Op 26 juni 2000 werden Angela en Louis lid van Ananda en droegen ze actief bij aan de werking van Ananda.

Daarnaast bleven ze hun activiteiten in Borgerhout met vol enthousiasme uitvoeren: warme kleding opsturen, truitjes breien met de missiekring.

Hun engagement ging verder. met het financieel ondersteunen van 23 kinderen uit zeer arme families in Mulagumoodu. Ze slaagden erin familie, vrienden en kennissen warm te maken voor de financiële ondersteuning van een twintigtal kinderen uit zeer arme families in Mulagumoodu door een maandelijkse gift. Angela en Louis namen hiervoor de administratie op zich. Vanaf 2010 zou dit initiatief verder georganiseerd worden door Ananda, dankbaar om wat de inzet van Angela en Louis betekende voor de kinderen en hun families.

Met enkele zeer geslaagde Anandadagen in Borgerhout droegen Louis en Angela de Ananda-boodschap verder uit in het Antwerpse.

Na het overlijden van Louis bleef Angela zich inzetten voor Ananda, zij het op een lager pitje, haar gezondheid liet het niet meer zo goed toe. Toch bleef ze zeer geïnteresseerd in het doen en laten van Ananda. Bij elk eetfestijn kwam ze, met de hulp van een van haar dochters, ons een bezoek brengen.

Haar vriendelijkheid en zacht gemoed, haar positieve ingesteldheid zullen we nooit vergeten.

Dank je, Angela, voor je medewerking in Ananda, we vergeten je niet..

  

  

Een aantal van onze projecten worden ondersteund door: