Van Zuster A. Agnes, principaal van de St. Franciscus Middelbare School, kreeg Ananda de smeekbede om te helpen bij de realisatie van een waterproject.

De erbarmelijke levensomstandigheden van de bevolking worden nog verscherpt door de extreme opdeling van de bestaande kasten. De laagste kasten moeten zichzelf zien te behelpen omdat ze sociaal, economisch en cultureel worden verdrukt. Slechts 20% van de parochianen zijn geletterd. Dit ligt ver beneden het gemiddelde van Tamil Nadu (67 %). De kloosterschool geeft gratis onderwijs aan de armste kinderen die dan nog meestal uit de omliggende dorpen komen.
De gemeente geeft maar eenmaal per week drinkbaar water en de school heeft geen eigen opslagmogelijkheid. Ideaal zou zijn dat nabij het klooster een waterput met pompinstallatie en een watertoren zou gebouwd worden.
Met 1.225 euro kunnen de werken aangevat worden.