Bouw van toiletten

Papanasam is een panchayatdorp in het district Thanjavur van de Indiase staat Tamil Nadu. Met panchayat bedoelt men een nederzetting met een lokaal zelfbestuur, oftewel een lokale gemeente. Op deze gemeente bevindt zich een parochie van 772 families, voornamelijk arme dalits. De parochie wordt geleid door Fr. Peter Arockyadoss, aalmoezenier van de CWM (Christian Workers Movement) in het bisdom Kumbakonam.

Op de terreinen van de kerk is een school gevestigd. Deze school biedt onderwijs aan zo’n 500 studenten, meisjes en jongens. Zoals op zoveel plaatsen in India beschikte de school niet over sanitair. De kinderen deden hun behoefte in de omliggende omgeving. Vooral voor de meisjes vormde dit een probleem. De bouw van een goede sanitaire installatie drong zich op.

Fr. Peter Arockyadoss stuurde eind 2011 Ananda vzw een aanvraag voor de bouw van toiletten met waterspoeling. Na een bezoek van onze medewerker ter plaatse , Mr John Mariadoss, werd het gevraagde bedrag overgemaakt.

Op 31 maart 2013 werd de sanitaire installatie plechtig ingewijd. Het schoolbestuur, het onderwijzend personeel en de kinderen zijn Ananda vzw dankbaar voor de financiële steun. Op zijn beurt wil Ananda vzw zijn vele sponsors danken dat zij de mogelijkheid krijgt deze hulp te bieden!