Venganur is een klein dorp met een populatie van 1.950 inwoners. Zij zijn overwegend hindoe.
Een minderheidsgroep in dit dorp zijn 27 dalit-families met christelijke tradities die aan de rand van het dorp leven. In de omgeving zijn 15 landheren die gedurende maximum 6 maand werk geven aan de families.
Bij de rijstkweek worden de mensen ook met een hoeveelheid rijst betaald. De periodes zonder dit inkomen zoeken de mannen werk in omliggende dorpen in de bouw, als groentenverkoper of als wegenarbeider.
Vrouwen zoeken werk als bediende of meid. Als ze werk vinden, krijgen de vrouwen ong. 75 INR, de mannen 60 INR per dag (iets meer dan 1 euro).
Omdat de christen dalits in het dorp uitgesloten werden, is met behulp van het CWM (Christian Workers Movement) een “Self Help Group” opgericht. Die groep startte met een visnetweefatelier. Er zijn nu 15 leden. Nu wil de zelfhulpgroep een melkkoeienproject onder de vorm van een revolvingfonds voor de armste families opstarten. Voor de melk hebben zij een afzet bij een coöperatieve in Thirumanur.
Voor het opstarten van het koeienproject is aan Ananda 1.475 euro gevraagd.