Sanitaire voorziening voor hogeschool.

Op onze projectenreis in juli-augustus 2011 naar de deelstaat Tamil Nadu in India, brachten we op 27 juli een bezoek aan de St-Ignatius High School in Kokkudi, een klein dorp ongeveer 50 km verwijderd van de stad Trichy.
We werden daar verwacht voor de plechtige in gebruik name van de elektrische waterpomp met opslagtank.
De school werd als lagere school onder impuls van Jezuïeten opgericht in 1927, kreeg in 1964 een opwaardering naar middle school en werd uiteindelijk een high school.
De school werd een beetje slachtoffer van haar goede naam, ze trok heel veel leerlingen uit de omliggende dorpen aan en barstte daardoor uit haar voegen.
De waterpomp en opslagtank, door vzw Ananda gesponsord met project A2009/01, was de voorbode tot het bouwen van een nieuw, groter scholencomplex.

Dit betekent echter niet dat het oorspronkelijke schoolgebouw niet meer in gebruik is en blijft. Het huidige schoolgebouw bleek echter niet voldoende meer aangepast aan de noden van leerlingen en lerarenkorps. Bij ons bezoek kregen we van de parochiepriester Fr A. Antoine een nieuwe aanvraag mee. Deze betrof het bouwen van een sanitaire installatie voor lerarenkorps, staf en leerlingen.
Begin juli 2012 werd een bedrag van 3000 euro overgemaakt.
Begin november 2012 kregen we bericht dat de bouw van de sanitaire installatie voltooid was.
Een volledig verslag van het bouwproces en foto’s werden bijgevoegd.
In een begeleidende brief drukte Fr A. Antoine, mede in naam van de leerlingen, leerkrachten en staf van de school, zijn dank voor de financiële hulp uit. Wij willen op onze beurt u allen die het mogelijk maken deze financiële hulp te bieden, van harte danken!