Een aantal van onze projecten worden mede ondersteund door:
  

Logo_OVL_BL_3Q
 Aalst detail


VierdePijler Logo Baseline RGB

VierdePijler Logo Baseline RGB


Goededoelen.be 1


Ananda vzw

Ninovesteenweg 93
9320 Erembodegem

ON: 0464 493 804
RPR Gent, afd. Dendermonde

 

Zelfontwikkelingsprogramma voor arme weduwen via geitenteelt.

Eind 2013 ontvingen we van D.N. Joseph Raje, manager van de CREST trust (Children’s Rehabilitation, Education and Social Empowerment Trust) een aanvraag toegestuurd.
CREST is een ngo die nu 6 jaar bestaat en zich vooral richt op sociaal kaste­lozen, weduwen, uitgestotenen en alleenstaande ouders. Haar werk situeert zich in een 50-tal gemeenten waarvan Kannakkankuppam de grootste is. Kannakkankuppam ligt 160 km zuidwestelijk van Chennai en maakt deel uit van het bisdom van Pondicherry.


Kannakkankuppam is een achtergesteld gebied met ongeveer 12 500 inwoners, 60% behoren tot de laagste kaste of zijn dalit. Het gebied heeft te lijden onder droogte. Ongeveer 5 maanden per jaar valt er regen, de landbouw heeft dus erg te lijden onder de droogte, werk is slechts tijdelijk voorzien.
80 % van de bevolking ondervindt daarvan de gevolgen. Het ergst getroffen zijn de dalit vrouwen, 85 % is analfabeet en voor het weinige werk dat er voor hen is, worden ze onderbetaald.

Met hun aanvraag wil de ngo het lot van velen van deze vrouwen verbeteren. De doelen van het project zijn: de vrouwen zelfredzaam maken via geitenkweek, het verhogen van de familie-inkomsten, leren sparen voor onverwachte uitgaven zoals dokter, medicatie, enz., de kinderen aansporen naar school te gaan.
De ngo koos daartoe voor een geiten­project omdat hiervoor geen echt speci­fieke opleiding nodig is, er geen grote aanpassing in de dagelijkse routine moet gebeuren en geiten vlug kweken. Bovendien kan het kweken van geiten naast ander (landbouw)werk gebeuren.
In de aanvraag werd ook reeds een planning van het project voorzien: selectie van en samenbrengen van een groep van de meest behoeftige weduwen en de mensen uitleg geven over de bedoeling en werkwijze van het project. Daarna krijgen de deelnemers elk een aantal geiten toegewezen. Na 1,5 jaar geven de begunstigden drie jonge geitjes terug aan de ngo. Deze worden dan toegewezen aan een nieuwe begunstigde uit de geselecteerde groep.
Na onderling overleg met het Ananda-team werd financiële steun van 2750 euro aan dit project toegezegd.
Eind 2014 kregen we een dankbare brief van de ngo terug.
Het geitenproject was opgestart: 30 weduwen ontvingen drie geiten (twee vrouwtjes en een mannetje). De brief was vergezeld van een verslag van de opstart van het project en zelfs de namen van de eerste 30 begunstigde weduwen. In naam van deze weduwen en de ganse gemeenschap stuurde de organisatie CREST ons hun welge­meende dank voor de financiële steun van hun project.

Wij van onze kant willen deze dank met jullie, onze sponsors, delen.
Zonder jullie zouden wij deze mensen niet kunnen helpen!