Eerstelijnsgezondheidszorg voor zes dorpen in de heuvels van Kodai.

Het is een langlopend project (nu al het 4e jaar begonnen) rond eerstelijnsgezondheidszorg in 6 dorpen in de omgeving van Kodaikanal. Er worden momenteel ca. 530 families bereikt.

 

Achtergrondinformatie:

Kodaikanal is de stad die gelegen is op één van de sterk beboste heuvels van Kodai, in het zuiden van India, in de staat Tamil Nadu.

Kodaikanal betekent "geschenk van het woud". Door zijn meer Europees klimaat was deze streek reeds in de koloniale tijd een geliefd vakantieoord van de Britten en christen missionarissen, een koelere
plaats om de hitte van de lagere gebieden te ontvluchten. Tegenwoordig is Kodaikanal een groeiend toeristisch centrum.

In de heuvels rond deze stad, in afgelegen dorpen, wonen de mensen tot wie dit project zich richt nl. de dalits en de tribalen.

 

Wie en wat zijn Dalits en Tribalen?

Dalit is de naam, die mensen die buiten het kastenstelsel zijn gesloten, zichzelf hebben gegeven. Ze worden ook de "onaanraakbaren" genoemd, wat ze ook voor veel mensen letterlijk en figuurlijk zijn. Volgens de Hindoe reïncarnatie gedachte (90 % van de Indiërs zijn Hindoe) heeft de kaste waarin je wordt geboren alles te maken met hoe je in je vorige leven hebt geleefd. Men veronderstelt dat kastelozen in hun vorige leven slecht hebben geleefd en daarvoor in dit leven moeten boeten. Deze veronderstelling houdt armoede en tegenstellingen in stand.

Kastelozen zijn van geboorte aangewezen op de smerigste baantjes zoals straatveger, lijkverbrander, kadaveropruimer, leerlooier,...

Tribalen noemen zichzelf adivasi wat letterlijk betekent "oorspronkelijke bewoner". Zij werden vele jaren geleden verdreven naar ontoegankelijke gebieden zoals dichtbeboste en bergachtige gebieden en
rivierdalen. Ze zijn geen Hindoe of Moslim maar hebben een natuurgodsdienst. Ze leefden volledig van de natuurlijke opbrengst van land en bos. Op zoek naar werk migreren de tribale gezinnen naar andere streken en worden ze uitgebuit door hun werkgevers. De tribalen zijn zeer zachtaardig en zijn niet gewend voor zichzelf op te komen. De algemene situatie van de Tribalen is nog armzaliger
dan de Dalits.

In de heuvels van Kadai kweken de dorpelingen groenten en of zijn ze te werkgesteld bij het kweken van groenten en fruit en in de koffieplantages. Zowel de groententeelt en de koffieplantages zijn zeer
arbeidsintensief. De landeigenaars stellen Dalits en Tribalen te werk aan magere lonen en buiten hun werk maximaal uit. Een gevolg is dat arbeiders (mannen en vrouwen) dikwijls ondervoed en vaak ziek worden.

 

Project eerstelijnsgezondheidszorg

De drijvende kracht achter dit project zowel organisatorisch, moreel en deels financieel zijn enkele Jezuïeten die wonen en leven in een college nabij Kodaikanal. Met hen hebben we een goede band en
telkens we op projectenreis gaan zijn we bij hen meer dan welkom. Zij krijgen de medewerking van ervaren gezondheidswerkers en worden ook
bijgestaan door andere stafleden.

De spilfiguren in dit project zijn enkele vrouwen die opgeleid werden tot paramedische werksters. Ze zijn zelf afkomstig uit de 6 dorpen waarrond dit project werkt. Zij handelen als tussenpersoon
(lees: vertrouwenspersoon) tussen de gezondheidswerkers en de dorpelingen. Ze worden voortdurend gemotiveerd en getraind om zorg te dragen in hun dorpen voor de medische noden. Ze moeten zich elke maand 1 dag kunnen vrijmaken om verdere opleiding te volgen. Hiervoor krijgen ze een kleine vergoeding. In hun dorpen zijn ze omringd door enkele vrijwilligers. De paramedische werksters hebben
daarnaast nog een job op het land.

 

Wat gebeurt er in de praktijk?

Eerstelijnsgezondheidszorg staat in deze dorpen voor de opvolging van de gezondheids-toestand van de bewoners, aandacht voor preventie en bewustmaking, medicatie, opvolging revalidatie, het geven van
vertrouwen in de gezondheidszorg. Meer concreet:

 • De dorpelingen worden aangemoedigd om eerste klasse landbouwproducten te gebruiken wat hun uithoudingsvermogen zal doen toenemen bij het harde werk. In het verleden bleek dat ze de beste producten verkochten en de rest (mindere kwaliteit) zelf gebruikten.
 • Er wordt info gegeven rond  het beschermen en gebruiken van de medicinale weelde aan kruiden die de dorpelingen omringen. Zo kunnen ze onnodige uitgaven voor kostelijke en vreemde medicamenten beperken.
 • Elk dorp beschikt over een EHBO doos waarmee de eerste hulp kan aangeboden worden door de paramedische werksters, zoals aspirine.
 • De paramedische werksters stimuleren de persoonlijke netheid en de daaruit voortvloeiende hygiëne bij de bevolking.
 • Ook het belang van een propere omgeving komt de gezondheid ten goede.
 • De bewoners worden bewust gemaakt van de beschikbare medische faciliteiten die in hun bereik liggen en worden aangemoedigd er gebruik van te maken zonder uitstel bij dringende nood.
 • De meeste vrouwen bevallen hier nu in het ziekenhuis. Wanneer de toestand van een dorpsbewoner het nodig heeft wordt beroep gedaan op een ambulance om hem naar het ziekenhuis te brengen.
 • Zwangere vrouwen worden opgevolgd.
 • Via bloedonderzoek kan er veel vlugger een diagnose gemaakt worden wat de behandeling ten goede komt.
 • Er wordt info gegeven om hartkwalen, suikerziekte en tuberculose, die hier veel als doodsoorzaak voorkomt, te herkennen, vroegtijdig te behandelen of zelfs te voorkomen.
 • Bloedarmoede die bij de dorpelingen regelmatig de kop opsteekt wordt extra in 't oog gehouden evenals de ondervoeding bij jonge kinderen.
 • Er wordt hen geleerd om samen op te komen voor hun recht op volksgezondheid van de overheid.
 • Aan de dorpelingen  wordt geleerd om scheuten van bepaalde groenten te kweken die gebruikt worden als voedingssupplement.
 • De mensen in deze dorpen wordenbewust gemaakt van de noodzaak om geld te sparen voor medische uitgaven, zodat ze geen dure leningen moeten aangaan. Tegelijk wordt ook gepoogd hen bewust te
  maken de nodige medische tussenkomsten niet uit te stellen.

Sinds ons vorige bezoek (2011) aan het dorp Moolaiyaru met ca. 75 tribale families hebben we dit jaar kunnen vaststellen dat er openbare toiletten zijn, die met een beurtrol wordt onderhouden. Ze zien
er netjes uit.

Door de overheid was er een klein gebouwtje neergezet waarin de medische opvolgingen zullen gebeuren. Het moest alleen nog officieel geopend worden.

Het dorp heeft een nieuwe toegangsweg gekregen door de overheid.

Wat ons vooral opviel was dat de vrouwen uit dat dorp, sinds de opleiding van een dorpsgenoot tot paramedische medewerkster van het project, zeer strijdvaardig zijn en zeer goed kunnen vertellen wat ze
doen, waarom ze het doen en wat ze voor de toekomst wensen in hun dorp.

Ze deelden ook mee dat er nog een groot aantal van de andere dorpen rond Kodaikanal staan te popelen om te kunnen aansluiten bij dit project, maar dat er momenteel geen financiële middelen voorhanden
zijn.

Ze hopen dat dit project kan uitgroeien omdat ze er dagdagelijks de positieve gevolgen van ervaren.

 

image10 image11 image12 image13 image14 image15 image16 image17  image18 image19 image20 image21 image22