Preventie illegale handel in meisjes voor huishoudhulp in Chennai

Deze aanvraag werd ingediend door Sr. M. Josphine Amala Valarmathi, voorzitter van de afdeling van de NDWWT (National Domestic Worker’s Welfare Trust) te Chennai.

Werken in het huishouden in India is geen pretje. Wat dit betekent voor deze meisjes en vrouwen kan u lezen in de bijlage.

De doelen van het project zijn niet min. Het project, dit jaar van start gegaan in Chennai, is momenteel voorzien voor vijf jaar. In die vijf jaar zullen medewerkers rondtrekken in de dorpen en de sloppenwijken om de arme families bewust te maken van het gevaar voor hun dochters indien ze geronseld worden voor huishoudhulp, zullen groepen kinderen bewustmakingstrainingen krijgen omtrent leiderschap, kinderparticipatie, kinderrechten. Ook zal een groep van 50 kinderen uit de kwetsbaarste families geselecteerd worden voor financiële ondersteuning voor de schoolkosten.

Ananda is met volle overtuiging ingegaan op de vraag om dit project te steunen. Vrouwen en kinderen hebben het in India niet gemakkelijk, denk aan de recente aanvallen op vrouwen die de wereld schokten. Voor de arme vrouwen en kinderen die in ondergeschikte positie moeten leven, is het dubbel zwaar. We willen speciaal aandacht vragen voor dit project omdat het zo belangrijk is deze “onzichtbare” groep van armen zichtbaar te maken en hen te helpen hun leven beter te maken.