Multifunctionele gemeenschapshal

Kuthalam is een dorp gelegen op de verbindingsweg tussen Thanjavur en Mayiladuturai, op 65 km ten oosten van Thanjavur. Er wonen een 13000-tal mensen waaronder ongeveer 3000 christenen. Dit zijn arme landbewerkers zonder eigen grondbezit, meestal dalits. (Dalit christenen worden, door het feit dat zij Dalit zijn én christen, nog meer gediscimineerd dan hindoe Dalits. Hetzelfde geldt voor Dalits die moslim zijn. Ook van uit de regering worden zij geweerd van programma’s voor Dalits met de bewering dat in andere religies geen Dalits bestaan) Dalit christenen worden sociaal onder­drukt, hebben een achterstand op onderwijs en worden economisch achter gesteld. Onderwijs in de nabije omgeving is slechts voorzien tot de 5e Standard. Voor de hogere jaren moeten de kinderen naar een school 10 km verderop gaan en zonder vervoer is dat een zware opdracht. Veel kinderen stoppen dus met onderwijs.

Kuthalam is een panchayatdorp. Een panchayat dorp is een dorp met lokaal zelfbestuur. Dit is onder andere verantwoordelijk voor het bijhouden van de burgerlijke stand in het dorp, de volksgezondheid op peil houden door het voorzien in sanitair, veilig drinkwater en hygiënische leefomgeving, verstrekken van gratis onderwijs. Dat dit niet altijd evident is, maakt deze aanvraag duidelijk.

In september 2012 kregen we van de parochiepriester Fr. S. Arockiadoss, parochiepriester van de kerk van het Kind Jezus een aanvraag voor een gemeenschapshuis met boorput en sanitaire voorziening. Dit gemeenschapshuis moest tegemoet komen aan verschillende noden. De gemeenschapshal kan dienst doen voor onderdak aan gelovigen die bij slecht weer niet meer naar huis kunnen en dus “gestrand” zijn. Ook studenten die naar de hogeschool gaan en niet meer thuis geraken naar de omliggende dorpen kunnen daar overnachten. Voor kinderen met leerachterstand kunnen daar begeleidingsklassen en lesondersteuning geboden worden. Op zondag kan de gemeenschapshal dienen voor godsdienstlessen. De hal kan tevens gebruikt worden voor bewust­makende activiteiten voor jong­eren, vrouwen en leken. Uiteraard zal ook de parochie gebruik maken van deze hal. Verder kan deze hal ook gebruikt worden bij familiale gelegen­he­den, zoals bruiloften en kan de hal verhuurd worden aan andere gemeenschappen. Vermits de hal ook onderdak moet bieden, werd tegelijkertijd met de bouw­aanvraag ook een aanvraag ingediend tot het bouwen van een boorput met waterpomp en een sanitaire installatie. Na overleg met onze plaatselijke medewerker, Mr John Mariadoss, werd een bedrag van 3650 euro overgemaakt. Van dit bedrag werd 1000 euro gesponsord door de leerlingen van het Sint-Maarteninstituut van Aalst, én door de directie voor de installatie van de boorput en de waterpomp. Eind februari kreeg Ananda bericht toegestuurd van Fr. S. Arockiadoss met de mededeling dat het volledige project werd gerealiseerd en in gebruik werd genomen eind 2013. In de begeleidende brief werd een vol­ledig overzicht gegeven van de kosten. Ook werd een opsomming gegeven van alle activiteiten waarvoor dankbaar gebruik van de gemeenschapshal gemaakt wordt. We sluiten ons aan bij de woorden van dankbaarheid, geuit door de parochiepriester. Hartelijk dank aan iedereen die financieel heeft bijgedragen om dit project te realiseren. Hartelijk dank aan de leerlingen en directie van het Sint-Maarteninstituut van Aalst.