Drinkwater voor schoolkinderen

Kovandakurichi is een klein dorp in het Trichy district in de deelstaat Tamil Nadu. Er wonen zo’n 3000 mensen waarvan ongeveer de helft katholiek. De grote meerderheid van de bevolking, zo’n 65 %, werkt in de landbouw en probeert aldus te voorzien in voldoende inkomen voor de levensnoodzakelijke behoeften. De streek wordt erg getroffen door droogte. De arme bevolking heeft het dan ook erg zwaar.

In 1952 werd in Kovandakurichi de R.C.James School opgericht. Deze school staat nu onder het bestuur van de parochie van Kovandakurichi die in 1989 werd opgericht. De school wordt geleid door zusters van de congregatie van het Heilige Kruis en voorziet in onderwijs voor ongeveer 350 studenten, hoofdzakelijk afkomstig uit de dorpen rond Kovandakurichi. Het onderwijzend personeel wordt betaald door de Indische ambtenarij. Het bestuur van de school staat zelf in voor de andere noden van de school. De leerlingen worden geacht schoolgeld te betalen. De meesten komen echter uit zeer arme families die zeer weinig kunnen bijdragen tot het onderwijs van hun kind. De school is dan ook voor een groot stuk aangewezen op de vrijgevigheid van donatoren. Zo werd enkele jaren geleden met financiële hulp een nieuw gebouw in gebruik genomen. Andere dringende basisbehoeften werden door de slechte economische situatie uitgesteld. Zo was ook de drinkwaterfaciliteit in zeer slechte staat. De school had enkel een handpomp in gebruik en door de zeer lage waterstand, was het moeilijk om te voorzien in voldoende drinkwater.

In 2011 kreeg Ananda vzw van Fr A. Roch Alexander, parochiepriester van Kovandakurichi sinds mei 2011, de vraag om de bouw van een waterput en drinkwaterfaciliteit voor deze school te sponsoren. Dank zij een financiële inbreng door de lokale bevolking, onze financiële steun en de hulp van lokale werklui werd de installatie op 15 december 2012 feestelijk in gebruik genomen.

Ananda vzw kreeg van Fr A. Roch Alexander, in naam van het schoolbestuur, het onderwijzend personeel en de kinderen, een verslag van de werkzaamheden en hun diepe dankbaarheid voor de hulp die ze van ons kregen. Uiteraard willen wij deze erkentelijkheid delen met de sponsors die dit mogelijk maakten!