In de loop van het jaar 2015 kregen we een aanvraag tot financiering van een sanitaire installatie van Fr.S. Joseph Arokiaraj, correspondent van de Infant Jesus Primary School in UdayarPalyam, een gehucht in de deelstaat Tamil Nadu.

UdayarPalayam maakt deel uit van het bisdom van Kumbakonam en ligt in het Ariyalur district, ongeveer 160 km ten noordoosten van Madurai en ongeveer 100 km ten zuiden van Pondicherry.

Op het moment van de aanvraag telde de school ongeveer 420 leerlingen, bijna evenveel jongens als meisjes. De school is ruim, ze heeft een groot speelplein en de school is afgeschermd door een muur. Er was echter geen sanitaire voorziening wat een groot probleem stelde gezien het hoge aantal leerlingen. De schoolinspectie tilde zwaar aan de afwezigheid van de nodige toiletten en had al verwittigd dat de erkenning van de school zou ingetrokken worden indien er geen sanitaire installatie voorzien werd. Dit was voor de leerlingen en hun familie uiteraard een drama. De meeste leerlingen van de school komen uit families waar vader (en moeder) tewerk gesteld zijn als dagloners in de landbouw. Veel gezinnen zijn Dalit. Ze worden economisch achtergesteld en onderdrukt. Ze kunnen geen privé-onderwijs financieren. Voor hen is deze school uiterst belangrijk.

De aanvraag omvatte de bouw van 6 toiletten en 2 urinoirs met aansluiting op een septische tank. De totale kost werd gerekend op Rs 350.000 (roepies), waarvan Rs 50.000 lokale bijdrage, DIt komt overeen met respectievelijk 5.000 euro en 715 euro. Deze projectaanvraag werd onderzocht en aanbevolen door twee leden van het Ananda India team die de school gingen bezoeken.

In oktober werd het gevraagde bedrag overgeschreven. In de eerste helft van 2016 kregen we een volledig verslag van de bouw en afwerking doorgestuurd. In dit verslag zat een gedetailleerde opsomming van alle aankopen, foto’s van de bouw van de toiletten en niet in het minst een zeer dankbare brief van Fr. S. J. Arokiaraj. In naam van de leerlingen dankte hij ons zeer hartelijk voor de financiering van de nieuwe sanitaire installatie.

Wij willen deze dank met jullie, onze gulle schenkers, delen. Zonder jullie zouden wij deze mensen niet kunnen helpen!

  • A.2015.04.UDAYAR PALAYAM
  • A.2015.04.UDAYAR PALAYAM
  • A.2015.04.UDAYAR PALAYAM
  • A.2015.04.UDAYAR PALAYAM
  • A.2015.04.UDAYAR PALAYAM
  • A.2015.04.UDAYAR PALAYAM
  • A.2015.04.UDAYAR PALAYAM
  • A.2015.04.UDAYAR PALAYAM