PACHE (People’s Association for Community Health Education is een organisatie die in 1987 gesticht werd en werkzaam is in de omgeving rond Melur, een gemeente ten noordoosten van Madurai.
Ze heeft tot doel de levensomstandig­he­den van de armen in en rond Melur/Madurai in het algemeen te verbeteren.
Over de jaren heen werden meerdere projecten gestart:
- uitroeiing van het doden van meisjesbaby’s;
- aanpakken van gezondheids- en sanitaire en milieuproblemen;
- promoten van biologische landbouw, bodembescherming en gezonde bemesting;
- vormen van verschillende zelfhulpgroepen voor landbouwers, vrouwen en kinderen;
- speciale opleidingsprogramma’s voor vroege schoolverlaters;
-  enz.
De laatste jaren gaat de aandacht meer naar gezondheidszorg, meer bepaald naar de Aids/HIV-problematiek onder de plaatselijke bevolking.

In 2016 kregen we in die zin een aan­vraag vanwege Mr. A. Irudayaraj. We  hebben hem tijdens onze projectenreis in 2011 ontmoet en tijdens ons verblijf in Madurai gedurende de projectenreis in 2015 gaf hij ons reeds info over dit nieuwe project.

Het doel van dit project is niet min: de begunstigden zijn HIV/Aids-besmette families, meer specifiek de vrouwen en kinderen in Madurai en Tirunelveli.
De belangrijkste programmapunten zijn: opleiding en organisatie van de besmette en getroffen kinderen, sensibilisering en wijzigen van het gedrag, waarden en attitude van de lokale gemeenschap ten aanzien van de getroffen families, verbeteren van het welzijn en reha­bi­litatie van deze families.
De realisatie van deze doeleinden wordt aan­ge­pakt met tal van ac­ti­viteiten: consultatie en begeleiding van de fa­milies, organisatie van bijeenkomsten omtrent gezondheid, juridisch en sociaal bewustzijn, cultuur, ondersteuning van de kinderen bij hun opleidingen, ondersteuning van de vrouwen bij het starten van inkomsten genererende ac­tiviteiten in overeenstemming met hun interesses en vaardigheden, juridische bijstand bij het aanvechten van onder­druk­king en steun bij het herstel en gebruik maken van hun rechten, sensibiliseren tot sparen, op­zet­ten van een moestuin, opzetten van seminaries en workschops betreffende cruciale problemen, uitdagingen en noden waar de families mee geconfron­teerd worden, het vormen van be­langen­groepen met het oog op het doen gelden van de fundamentele mensen­rechten van deze families door lobbyen, actieve deelname aan ontwikkelings­projecten van PACHE, netwerken met gelijkgestemde NGO’s.
Het project loopt over drie jaar.
In 2016 steunde Ananda reeds een deel van dit project (met name de onder­steuning van de school- en beroeps­opleiding van een aantal kinderen, het opstarten van inkomen genererende activiteiten, juridische ondersteuning, opstarten van moestuinen, belangen­groepen en lobbywerk). Ook dit jaar werd dit gedeelte van het project door Ananda gefinancierd.
In april 2017 kregen we het verslag van vorig jaar toegestuurd.
Op verschillende fronten (gezondheid, onderwijs, werk, milieu, ...) werden reeds goede resultaten geboekt.
De organisatie is dan ook dankbaar voor de steun die ze van Ananda krijgt. Het verslag wordt afgesloten met de hoop dat Ananda ook het volgende jaar zijn steun zal verder zetten.

Wij danken u, beste lezer, voor uw financiële steun, waardoor wij projecten als deze in gang kunnen helpen zetten en verder kunnen blijven steunen.