Verstrekte hulp aan kleine ontwikkelingsprojecten in 2011.

Project  Omschrijving
A SP/02 MULAGUMOODU ondersteuning voor de studies van 23 arme kinderen
A 2004/03 SHEMBAGANUR  Ondersteuning voor de verdere studies na het Lager
Onderwijs van Dalit en Tribale studenten in het kader
van het LEAD-program
A 2010/10 THIRUMANDURAI Aankoop van 10 koeien ten behoeve
van een basisinkomen voor arme vrouwen
A 2010/11 PASUPATHIKOIL Oprichting van een peuter- en kleuter opvang en
van een opleidingscentrum voor naai- en borduurwerk
A 2010/13 PLUMBED  Bouw van een opvangtehuis voor melaatsen 
A 2010/15 PUDUKKOTTAI Aankoop van 12 koeien ten behoeve van een
basisinkomen van Dalit vrouwen
A 2011/02 ARANTANGI Installatie van boorput en opslagtank van drinkwater
voor schoolkinderen
A 2011/03 NAGARIKATHAN  Installatie van drinkwatervoorziening en toiletten
voor schoolkinderen
A 2011/05 SHAKARPUR Aankoop van apparatuur voor bekwaamheidstraining
van Dalit meisjes
A 2011/06 MULAGUMOODU ondersteuning voor de studies van hogeschool studenten
uit arme gezinnen
A 2011/07 VIRAGALUR Installatie van een boorput en water opslagtank
voor een basisschool
A 2011/08 SHEMBAGANUR ondersteuning van het INIGO Boy’s Home,
een opvangtehuis voor Dalit en Tribal jongens