image9

 

Dat kan je onder andere door in eigen familiekring, bij vrienden en kennissen onze werking aan te bevelen of het geld voor een cadeau bij speciale gelegenheden aan een project te schenken. Tips en voorstellen om onze werking ook in andere kringen, bewegingen, organisaties kenbaar te maken zijn welkom.

Om efficiënt te zijn, moeten heel wat projecten een langere tijd gesteund worden. Zo zijn projecten rond alfabetisering, scholenbouw, beroepsopleiding niet van vandaag op morgen afgewerkt. Dankzij jouw gift kunnen wij voor tal van arme gezinnen een leefbaar inkomen voorzien. Dit zet hen aan tot zelfredzaamheid en biedt de mogelijkheid om hun kinderen te laten studeren.

Wil je steunen op langere termijn?

Kies dan voor een doorlopende opdracht bij jouw bankinstelling. Jouw bank stort dan elke maand automatisch een vast bedrag op onze rekening. Hierdoor kunnen wij ook meer garanties bieden aan onze partners in India.

 

Rechtstreeks storten
op de bankrekening van ANANDA vzw:     

BE11 8334 5167 8948
Ananda vzw
Ninovesteenweg 93
9320 Erembodegem

ananda vzw qr nl

 

Voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis ontvang je automatisch een fiscaal attest in het begin van het daaropvolgende jaar.

Sinds 2024 zijn we ook verplicht om jouw nationaal nummer op te vragen. Je kan ons dit bezorgen via de volgend link: Ik vul mijn nationaal nummer in 

Zodra wij jouw gift ontvangen, ontvang je automatisch onze Nieuwsbrief. Deze verschijnt viermaal per jaar en houd je op de hoogte van onze projecten en activiteiten.
Je geeft hiermee ook jouw toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ananda vzw.
Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens, verwijzen we naar onze Privacyverklaring.

* Als Ananda vzw je rijksregisternummer of ondernemingsnummer krijgt via de mededeling bij het gift, kan dat in de jaarlijkse elektronische lijst naar de Overheid meegegeven worden.
Daar wordt het fiscaal attest automatisch verwerkt en vooraf ingevuld voor mensen die een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen en voor hen die hun aangifte via Tax-on-Web indienen.

  

  

Een aantal van onze projecten worden ondersteund door: