Het duo-legaat is een manier om een deel van uw bezit aan een goed doel zoals Ananda vzw na te laten, zonder uw erfgenamen te benadelen. Een duo-legaat kan een aanzienlijke besparing aan successierechten tot gevolg hebben. Ananda vzw betaalt alle successierechten, ook het deel van de erfgenamen. Zo houdt de erfgenaam meer over van zijn erfenis en krijgt het goede doel ook nog wat geld binnen.

Systeem

Artikel 64, hoofdstuk 2 van het Wetboek van Successierechten bepaalt dat men via een testament "een persoon als erfgenaam kan aanstellen, zonder dat deze successierechten dient te betalen, op voorwaarde dat een andere persoon of vereniging de successierechten voor zijn rekening neemt."

Voordeel

Niet je familielid, buur of vriend betaalt de successierechten, maar wel Ananda vzw.
Ananda vzw betaalt slechts 8,8 % successierechten op haar deel.

Voorwaarden

  • er moet een testament opgesteld zijn
  • er moet een legaat zijn ten voordele van een of meerdere personen
  • er moet een tweede legaat zijn ten voordele van een erkende organisatie of instelling (Ananda vzw) die wordt verplicht om alle successierechten te betalen

Voorbeeld 1: zonder duo-legaat

Vincent laat 200.000 euro (roerend+onroerend) na aan zijn enige nichtje Lies. Indien Vincent nooit een regeling heeft getroffen, zal Lies een aanzienlijk bedrag aan successierechten moeten betalen.

Berekening:

€ 75.000 x 45% = € 33.750
€ 50.000 x 55% = € 27.500
€ 75.000 x 65% = € 48.750
Totaal: € 110.000

Van de erfenis houdt Lies in dit voorbeeld minder dan de helft van de oorspronkelijke vermogen over. Haar netto-erfenis bedraagt immers 90.000 euro in bovenstaand cijfervoorbeeld. In totaal wordt er 55% belastingen betaald.

Voorbeeld 2: met duo-legaat

Vincent laat via een duo-legaat 100.000 euro over aan zijn nichtje Lies en 100.000 euro aan Ananda vzw. Deze krijgt als opdracht alle successierechten te betalen. Via deze constructie bedragen de successierechten voor deze nalatenschap 56.300 euro. Het betreft hier hetzelfde initiële vermogen als in voorbeeld 1.

Berekening:

€ 100.000 x 8,8% = € 8.800 (voordeeltarief voor erkende instellingen)
€ 75.000 x 45% = € 33.750
€ 25.000 x 55% = € 13.750
Totaal: € 56.300

Door de constructie van het duo-legaat ontvangt Lies 10.000 euro meer dan in voorbeeld 1. De netto-erfenis van Lies bedraagt dus 100.000 euro. Ananda vzw houdt nog 43.700 euro over. In totaal zal er 28,15% belastingen betaald worden.

OPGELET !

Dit is maar een voorbeeld. Alles is afhankelijk van de graad van verwantschap met de erfgenaam. Vooraleer een testament op te stellen, neemt men best eerst contact op met een notaris. De berekening dient nauwgezet te gebeuren.

Conclusie

Door een duo-legaat kan de erflater ervoor zorgen dat zijn erfgenamen geen successierechten betalen omdat de Ananda vzw deze last draagt. Men kan er bovendien voor zorgen dat de netto-erfenis stijgt dankzij het duo-legaat. Aan de andere kant kan de erflater ervoor zorgen dat een gedeelte van de nalatenschap voor een goed doel wordt aangewend. Dit is ontegensprekelijk een win-win situatie voor alle betrokken partijen.