Belastingsvoordeel vanaf 40 euro

Tot nu waren deze giften vanaf 40 euro aftrekbaar van het netto belastbaar inkomen. Hierdoor was het belastingvoordeel groter naarmate het inkomen steeg.
Vanaf 2013 wordt deze belastingaftrek veranderd in een belastingvermindering.
Voortaan geldt een forfaitaire belastingvermindering van 45 % op het totaal van de giften. De voorwaarde – een minimum gift van 40 euro op jaarbasis aan een instelling die gemachtigd is om een kwijtschrift voor de gift uit te schrijven – blijft bestaan.
Deze maatregel is van kracht vanaf het aanslagjaar 2013, dat wil zeggen voor inkomsten en giften in 2012 en geldt per gift aan een erkende instelling zoals Ananda vzw er een is.

De belastingvermindering zal dus vanaf dit jaar voor iedereen, ongeacht het inkomen, hetzelfde zijn: 45% van de gift. Dit is goed nieuws voor belastingplichtigen met de laagste inkomens, toch de helft van alle belastingplichtigen . de nieuwe belastingkorting betekent een groter voordeel dan in het verleden.
Voor de belastingplichtigen met de hoogste inkomens, zo’n 25 % van alle belastingplichtigen, betekent dit een lichte daling (van 50 % naar 45 %).