image5India behoort tot de wereldtop op economisch gebied. Niet elke Indiër put hieruit evenveel voordelen.

Zoals over de ganse wereld worden ook in India, de rijken rijker, de armen armer.

De overheden in India zouden in elk geval meer moeten doen voor de mensen die nog steeds verstoken blijven van de meest noodzakelijke basisbehoeften, zoals drinkbaar water, een goede gezondheidszorg, aangepast onderwijs, kansen om een aangepaste job te vinden en te kunnen voorzien in het onderhoud van de eigen familie.

Dit belet evenwel niet dat Ananda vzw blijft werken voor de armste der armen.

De geschiedenis leert overal opnieuw dat het lot der armen maar verbetert vanaf het moment dat de armen zelf hun lot in handen kunnen nemen. Elkeen die door de Ananda werking de kans tot vorming en verantwoordelijkheid krijgt wordt uitgenodigd om zich ook in te zetten voor zijn medemens die het minder goed gaat.

Wij vinden het als groep zeer belangrijk om op regelmatige wijze op de hoogte te blijven van de evolutie in de gesteunde projecten. Onze vertrouwenspersonen in India zijn tot hiertoe de onmisbare schakel in het opvolgen van de projecten. Hun raadgevingen en evaluaties zijn voor ons uiterst belangrijk.

Daarnaast willen wij om de vier jaar zelf op bezoek gaan naar India om ter plaatse de behoeften en noden van de arme Indiase bevolking te onderkennen.

Wij hopen dat onze getuigenis hiervan, ook voor de mensen hier een aanmoediging is om verder te werken aan het gemeenschappelijk doel: elkaar steunen en ondersteunen voor een menswaardig bestaan.

 

  

  

Een aantal van onze projecten worden ondersteund door: