Een aantal van onze projecten worden mede ondersteund door:
  

Logo_OVL_BL_3Q
 Aalst detail


VierdePijler Logo Baseline RGB

VierdePijler Logo Baseline RGB


Goededoelen.be 1


Ananda vzw

Ninovesteenweg 93
9320 Erembodegem

ON: 0464 493 804
RPR Gent, afd. Dendermonde

 

image5

India behoort tot de wereldtop op economisch gebied. Niet elke Indiër put hieruit evenveel voordelen.

Zoals over de ganse wereld worden ook in India, de rijken rijker, de armen armer.

De overheden in India zouden in elk geval meer moeten doen voor de mensen die nog steeds verstoken blijven van de meest noodzakelijke basisbehoeften, zoals drinkbaar water, een goede gezondheidszorg, aangepast onderwijs, kansen om een aangepaste job te vinden en te kunnen voorzien in het onderhoud van de eigen familie.

Dit belet evenwel niet dat Ananda vzw blijft werken voor de armste der armen.

De geschiedenis leert overal opnieuw dat het lot der armen maar verbetert vanaf het moment dat de armen zelf hun lot in handen kunnen nemen. Elkeen die door de Ananda werking de kans tot vorming en verantwoordelijkheid krijgt wordt uitgenodigd om zich ook in te zetten voor zijn medemens die het minder goed gaat.

Wij vinden het als groep zeer belangrijk om op regelmatige wijze op de hoogte te blijven van de evolutie in de gesteunde projecten. Onze vertrouwenspersoon in India, Mr. John Mariadoss, is tot hiertoe de onmisbare schakel in het opvolgen van de projecten. Zijn raadgevingen en evaluaties zijn voor ons uiterst belangrijk.

Daarnaast willen wij om de drie jaar zelf op bezoek gaan naar India om ter plaatse de behoeften en noden van de arme Indiase bevolking te onderkennen.

Wij hopen dat onze getuigenis hiervan, ook voor de mensen hier een aanmoediging is om verder te werken aan het gemeenschappelijk doel: elkaar steunen en ondersteunen voor een menswaardig bestaan.