image7Door vierjaarlijkse bezoeken aan onze projecten konden wij vaststellen dat vele kleine geloofsgemeenschappen in de meest afgelegen dorpen in Zuid-India, zich optrekken aan de christelijke waarden van naastenliefde, inzet voor de andere én zelf in het strijdperk treden voor een rechtvaardiger maatschappij. Zo vanzelfsprekend is dit in geen geval.

De armste der armen ontberen nog steeds de meest elementaire dingen waaraan wij hier in het westen zelfs niet meer denken: recht op basisgezondheidszorg, over drinkbaar water kunnen beschikken, een volle maaltijd per dag kunnen nuttigen, recht op onderwijs én los geraken van de kinderarbeid die voor vele gezinnen nog een noodzakelijk kwaad is.

Ananda zet zich ook in voor kinderen en hun recht op onderwijs. Een belangrijk onderdeel van dit werk is de strijd tegen kinderarbeid. Dit is zo belangrijk voor Ananda omdat kinderarbeid een van de belangrijkste obstakels is voor de toegang van kinderen tot onderwijs.

Kinderen die gedwongen worden om te werken, missen niet alleen de kans om te leren, maar worden ook vaak blootgesteld aan gevaarlijke en uitputtende werkomstandigheden. Dit kan een negatieve invloed hebben op hun fysieke en geestelijke gezondheid, en kan zelfs leiden tot blijvend letsel of de dood.

Bovendien kan kinderarbeid leiden tot een vicieuze cirkel van armoede. Kinderen die geen onderwijs krijgen, hebben later vaak weinig kansen op werk en blijven zo in armoede leven. Door de strijd tegen kinderarbeid te steunen, kunnen we helpen om deze cyclus te doorbreken en bijdragen aan een betere toekomst voor kinderen en hun omgeving.

Ook in de thuisarbeid komt nog veel kinderarbeid voor. Hier zijn het vooral meisjes die verstoken blijven van de elementaire vormingskansen.

  

  

Een aantal van onze projecten worden ondersteund door: