image4

Zuidwerking:

Voor de uitvoering en de opvolging van de projecten dringen wij er steeds op aan dat er plaatselijk een comité is dat de verantwoordelijkheid opneemt. Heel dikwijls zijn het mensen van de christelijke arbeidersbeweging, vrouwengroepen, social services, dorpsraden of plaatselijke coöperatieve bewegingen.

Via brief, fax, mail en plaatselijke bezoeken, blijven wij hier op de hoogte. Vertrouwenspersonen ter plaatse beoordelen en volgen de projecten voor ons op.

Noordwerking:

Getuigenis afleggen en informatie brengen bij het groter publiek hier bij ons, met dia's en video-voorstelling, voordracht en tentoonstelling.

Fondsenwerving bij gemeentelijke- en overheidsinstanties.

Tegenbezoeken ontvangen van de partners.

Contacten onderhouden met gelijkgezinden via 4e pijlersteunpunt.

Kadaï -verkoopstand met artisanaat- of andere acties waarbij de netto-opbrengst eveneens naar de projecten gaat.

Basisregels:

Alleen steun voor kleinschalige projecten ten voordele van de armste der armen.

Projecten alleen aangebracht door plaatselijke sociale organisaties, sociale werkers, priesters of kloostergemeenschappen.

Er is inbreng van de plaatselijke bevolking.

Voorrang aan projecten betreffend elementaire gezondheidszorg, huisvesting, onderwijs, basisinkomen, gendergelijkheid, watervoorziening.

Opvolging en toezicht door onze vertrouwenspersonen toelaten.