image4

Zuidwerking:

  • Het Ananda team in India ondersteunt ons bij het evalueren van projectaanvragen en bij de opvolging.
  • De uitvoering en opvolging van de projecten gebeurt door een plaatselijk comité dat de verantwoordelijkheid opneemt. Dikwijls zijn het mensen van de christelijke arbeidersbeweging, vrouwengroepen, social services, dorpsraden of plaatselijke coöperatieve bewegingen.
  • De vertrouwenspersonen ter plaatse rapporteren ons via brief, fax, mail. Zo blijven wij hier op de hoogte.
  • Om voeling te houden met de leefwereld van onze doel- groep gaat het Ananda team regelmatig op projectenreis.

 

Noordwerking:

  • Getuigenis afleggen en informatie brengen bij het groter publiek hier bij ons, met dia's en video-voorstelling, voordracht en tentoonstelling.
  • Fondsenwerving bij gemeentelijke- en overheidsinstanties.
  • Tegenbezoeken ontvangen van de partners.
  • Contacten onderhouden met gelijkgezinden via 4e pijlersteunpunt.
  • Kadaï -verkoopstand met artisanaat- of andere acties waarbij de netto-opbrengst eveneens naar de projecten gaat.

Basisregels:

  • Alleen steun voor kleinschalige projecten ten voordele van de armste der armen.
  • Projecten alleen aangebracht door plaatselijke sociale organisaties, sociale werkers, priesters of kloostergemeenschappen.
  • Er is inbreng van de plaatselijke bevolking.
  • Voorrang aan projecten betreffend elementaire gezondheidszorg, huisvesting, onderwijs, basisinkomen, gendergelijkheid, watervoorziening, sanitair.
  • Opvolging en toezicht door onze vertrouwenspersonen toelaten.
  • Alle gelden die ontvangen worden voor steun aan projecten vertrekken integraal naar de projecten, zonder enige afhouding van kosten.

  

  

Een aantal van onze projecten worden ondersteund door: